Tối 30-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết từ 16 giờ ngày 29 đến 16 giờ ngày 30-11, Quảng Nam ghi nhận 47 ca Covid-19 mới.

Trong đó, 24 ca cộng đồng (Tam Kỳ 13 ca, Núi Thành 7 ca, Quế Sơn 2 ca,  Điện Bàn 1 ca, Hội An 1 ca)  và 23 ca đã được giám sát, cách ly từ trước.

Cụ thể, Tam Kỳ 16 ca, có 13 ca cộng đồng (An Mỹ 6 ca, Tam Phú 5 ca, Tam Thanh 1 ca, Tân Thạnh 1 ca) và 3 ca đã được cách ly tại An Phú.

Quảng Nam thêm 47 F0, có 24 ca cộng đồng, một số là học sinh - Ảnh 1.

Xét nghiệm Covid-19 ở Quảng Nam

Núi Thành 10 ca, có 7 ca cộng đồng (Tam Anh Nam 5 ca, Tam Hòa 1 ca,  Tam Xuân II 1 ca); 3 ca đã được giám sát tại Tam Anh Nam, Tam Hiệp, Tam Hòa.

Tiên Phước 8 ca đã được giám sát (Tiên Cẩm 4 ca, Tiên Châu 1 ca, Tiên Hà 1 ca, Tiên Kỳ 1 ca, Tiên Phong 1 ca); Đại Lộc 3 ca đã được giám sát (Đại Hưng 1 ca, Đại Quang 2 ca).

Hiệp Đức 2 ca đã được giám sát tại Tân Bình; Quế Sơn 2 ca đã được giám sát tại Quế Xuân II.

Bắc Trà My có 1 ca đã được giám sát tại xã Trà Giang; Nông Sơn 1 ca đã được giám sát tại xã Sơn Viên.

Điện Bàn có 1 ca cộng đồng tại Điện Nam Trung và 1 ca đã được giám sát tại Điện Minh; Hội An 1 ca cộng đồng tại Cẩm Phô.

Trong số các ca bệnh tại Quảng Nam ghi nhận ngày 30-11, nhiều ca liên quan đến các quán karaoke, quán nhậu, các công ty, có một số ca bệnh là học sinh, trong đó có 5 em học tại Trường THCS Nguyễn Khuyến (huyện Núi Thành).

Tính tới chiều 30-11, tại Quảng Nam đã có 657.963 người đã tiêm 1 mũi vắc-xin; 347.165 người đã tiêm 2 mũi (27,8% số người cần tiêm).

Q.Vinh