Nhóm nghiên cứu đã khảo sát trên 68 người trước đó chưa từng tập thiền. Người tham gia được cho đeo mũ có chứa điện cực để ghi nhận điện não đồ. Một số người được cho nghe phần hướng dẫn tập thiền để làm theo trong 18 phút trong khi nhóm bên kia nghe khóa học về ngôn ngữ. Ngay sau đó, tất cả được cho xem những hình ảnh phản cảm như xác người đầy máu, trong lúc các nhà khoa học ghi nhận diễn biến điện não đồ. Người tham gia có thể được yêu cầu xem ảnh với mức độ tập trung chú ý cao hoặc chỉ cần xem bình thường. Kết quả cho thấy dù họ có mức độ chú ý tự nhiên cao hay thấp, não vẫn có khả năng kiểm soát những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, ở những người đã trải qua buổi tập thiền, những dấu hiệu biểu hiện cảm xúc ở não nhanh chóng trở về bình thường hơn và điều đó cho thấy thiền có thể giúp người tập dễ thuần hóa những cảm xúc tiêu cực.


Một khóa tập thiền đối với người chưa quen thực hành vẫn có thể giúp kiểm soát những cảm xúc tiêu cực. Ảnh THE HUFFINGTON POST

Một khóa tập thiền đối với người chưa quen thực hành vẫn có thể giúp kiểm soát những cảm xúc tiêu cực. Ảnh THE HUFFINGTON POST

Trúc Lâm