Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký ban hành công văn về việc tiêm vắc-xin Covid-19 liều cơ bản và liều nhắc lại.

Theo đó, tại nội dung công văn 1506/BYT-DP hướng dẫn người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin mRNA (vắc-xin ngừa Covid-19 do Pfizer hoặc Moderna sản xuất) có thể tiêm liều nhắc lại bằng vắc-xin do AstraZeneca sản xuất. Thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Tiêm mũi 3 vắc-xin AstraZeneca cho người đã tiêm đủ liều cơ bản vắc-xin Pfizer, Moderna - Ảnh 1.

Tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân

Hiện nay, Bộ Y tế quy định về việc tiêm liều cơ bản và nhắc lại vắc-xin Covid-19 tại Công văn 10722/BYT-DP ngày 17-12-2021 và Công văn 508/BYT-DP ngày 28-1 như sau:

Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin của hãng Sinopharm hoặc vắc-xin Sputnik V có thể tiêm mũi bổ sung cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc-xin mRNA.

Đối với người tiêm mũi cơ bản vắc-xin Sinopharm cũng có thể tiêm mũi bổ sung vắc-xin AstraZeneca. Khoảng cách tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng.

Người nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc-xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc-xin mRNA; nếu trước đó đã tiêm các loại vắc-xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc-xin mRNA.

Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc-xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc-xin mRNA hoặc vắc-xin véc tơ virus (vắc-xin AstraZeneca). Khoảng cách tiêm 1 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Người đã tiêm mũi 2 mũi vắc-xin trước đó bằng bất kể vắc-xin gì tiêm liều nhắc lại vắc-xin Moderna với liều dùng là 0,25ml (1/2 liều cơ bản).

Theo Bộ Y tế, đến ngày 25-3, tổng số liều vắc-xin Covid-19 đã được tiêm trên cả nước là 204.566.009 liều , trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 187.444.998 liều: Mũi 1 là 71.195.421 liều; Mũi 2 là 67.958.781 liều; Mũi 3 là 1.499.176 liều; Mũi bổ sung là 14.789.217 liều; Mũi nhắc lại là 32.002.403 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.121.011 liều: Mũi 1 là 8.778.817 liều; Mũi 2 là 8.342.194 liều.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở; sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên. Trước mắt tiêm vắc-xin Covid-19 miễn phí cho người dân; sau khi tiêm đủ liều bổ sung...

Tiêm mũi 3 vắc-xin AstraZeneca cho người đã tiêm đủ liều cơ bản vắc-xin Pfizer, Moderna - Ảnh 2.
D.Thu