Sáng nay, 28-8, Sở Y tế TP HCM công bố về kết quả đánh giá, kiểm tra bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Tính đến thời điểm này trên địa bàn TP đã có 28 bệnh viện được đánh giá theo 37 tiêu chí bệnh viện an toàn vừa được Bộ Y tế ban hành và thực hiện chỉ đạo của UBNDTP.

Trong đó, 20 bệnh viện được đánh giá là bệnh viện an toàn; 6 bệnh viện an toàn thấp; 2 bệnh viện không an toàn (đánh giá lần 1).

Hiện còn 2 bệnh viện sẽ được đánh giá lại trong tuần sau. Kết quả danh đánh giá các bệnh viện cụ thể:

TP HCM: 8 bệnh viện an toàn thấp và không an toàn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Danh sách bệnh viện Sở Y tế vừa đánh giá an toàn phòng dịch

NGUYỄN THẠNH