UBND TP HCM vừa có quyết định (số 43/2017/QĐ-UBND) bãi bỏ các điều kiện tuyển dụng bác sĩ trên địa bàn TP. Trong đó, bãi bỏ điều kiện hộ khẩu TP trong tuyển dụng bác sĩ.

Theo đó, kể từ ngày 1-11, các bệnh viện (BV) tại TP HCM có thể tuyển dụng bác sĩ và nhân viên y tế không có hộ khẩu thường trú tại TP. Như vậy, các BV công lập TP và quận/huyện như Lao phổi Phạm Ngọc Thạch, Bệnh Nhiệt đới, Tâm thần, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ… sẽ được phép tuyển dụng bác sĩ không có hộ khẩu TP HCM. Đây thật sự là giải pháp tháo gỡ những khó khăn về nhân lực cho các BV công lập vốn rất khó tuyển dụng bác sĩ trong thời gian qua.

TP HCM bãi bỏ quy định tuyển dụng bác sĩ phải có hộ khẩu TP - Ảnh 1.

Kể từ tháng 11 tới, việc tuyển dụng bác sĩ không nhất thiết phải có hộ khẩu TP HCM

 Tuy vậy, theo Sở Y tế TP HCM, đây chỉ là điều kiện cần. Để thu hút và giữ chân được các bác sĩ có năng lực đòi hỏi các BV phải nỗ lực phát triển không ngừng về cả chuyên môn và môi trường làm việc cho nhân viên. Đây là một thách thức không nhỏ đối với các nhà quản lý BV khi đang đứng trước những thách thức trong tình hình mới: tự chủ BV, lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động của BV...

Nguyễn Thạnh