UBND TP HCM vừa có quyết định về việc phê duyệt đề án tổ chức lại các trạm y tế phường, trung tâm y tế và bệnh viện (BV) quận trực thuộc Sở Y tế TP HCM sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và Thành phố Thủ Đức.

Cụ thể như sau: BV quận 2 đổi thành BV Lê Văn Thịnh trực thuộc Sở Y tế, trụ sở tại số 130 Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức). BV Lê Văn Thịnh là đơn vị sự nghiệp y tế hạng I, quy mô 500 giường bệnh. Cơ cấu tổ chức, bộ máy gồm 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; 9 phòng chức năng, 30 khoa và 1 phòng khám đa khoa. Tổng số viên chức, người lao động hiện có là 749 người.

TP HCM: Chính thức đổi tên các bệnh viện tại Thành phố Thủ Đức - Ảnh 1.

Bệnh viện quận 2 sẽ đổi thành tên Bệnh viện Lê Văn Thịnh theo tên đường Lê Văn Thịnh

BV quận 9 thành BV Đa khoa Lê Văn Việt trực thuộc Sở Y tế, trụ sở tại số 387 Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức). BV Đa khoa Lê Văn Việt là đơn vị sự nghiệp y tế hạng II, quy mô 100 giường bệnh. Cơ cấu tổ chức, bộ máy gồm 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; 4 phòng chức năng và 15 khoa. Tổng số viên chức, người lao động hiện có là 212 người.

BV quận Thủ Đức thành BV Thành phố Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế, trụ sở tại số 29 Phú Châu (phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức). BV Thành phố Thủ Đức là đơn vị sự nghiệp y tế hạng I, có quy mô 800 giường bệnh. Cơ cấu tổ chức, bộ máy gồm 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; 10 phòng chức năng, 40 khoa và 5 phòng khám đa khoa. Tổng số viên chức, người lao động hiện có là 1.903 người.

Ngoài ra, TP tổ chức lại, sáp nhập Trung tâm Y tế quận 2, Trung tâm Y tế quận 9 và Trung tâm Y tế quận Thủ Đức thành Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế TP HCM... 

NGUYỄN THẠNH