Sở Y tế TP HCM vừa cho biết TP HCM sẽ thí điểm gói can thiệp thiết yếu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh không lây nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

TP HCM thí điểm xây dựng danh mục thuốc thiết yếu tại trạm y tế - Ảnh 1.

Người dân nhận thuốc tại trạm y tế phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP HCM

Theo Sở Y tế, y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đây là đơn vị y tế gần dân nhất, quản lý sức khỏe cho người dân, thực hiện các dịch vụ khám, chữa bệnh ban đầu. Đồng thời, kịp thời phát hiện và phòng chống các dịch bệnh.

Do đó, với mục tiêu nâng cao năng lực y tế cơ sở toàn diện, đồng bộ ngành y tế TP sẽ triển khai hoạt động tập huấn cho bác sĩ và nhân viên y tế thuộc tuyến y tế cơ sở về chương trình xử trí lồng ghép các bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế phường, xã. Theo đó, để triển khai hiệu quả chương trình này thời gian tới Sở Y tế sẽ thí điểm áp dụng gói can thiệp thiết yếu về bệnh không lây nhiễm trong chăm sóc sức khỏe ban đầu của WHO.

Chương trình trên là cách can thiệp hiệu quả về mặt chi phí và có chất lượng tại các cơ sở y tế có nguồn lực hạn chế về chăm sóc các bệnh không lây nhiễm.

Theo kế hoạch chuyên đề nâng cao năng lực y tế cơ sở, các hoạt động trọng tâm đang được Sở Y tế triển khai. Cụ thể: Dịch tài liệu cập nhật sau đó sẽ mời các chuyên gia từ các bệnh viện tuyến cuối tham gia tập huấn; đối tượng tập huấn là bác sĩ và nhân y tế y tế thuộc trung tâm y tế và trạm y tế cũng như các bác sĩ trẻ đang thực hành tại các bệnh viện gắn liền với trạm y tế. 

Bên cạnh đó, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố thí điểm xây dựng danh mục thuốc thiết yếu trong chương trình và cho các hoạt động khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế nhằm tạo thuận lợi và niềm tin cho người dân khi đến khám và lãnh thuốc định kỳ (thay vì phải lên các bện viện tuyến trên để tái khám và lãnh thuốc). 

Ngoài ra, triển khai thí điểm gói can thiệp này tại một số trạm y tế phường, xã trên cơ sở đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc thiết yếu. Trung tâm mua sắm sẽ đảm trách công tác đấu thầu thuốc cho y tế cơ sở.

Tin, ảnh: Hải Yến