Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp có điều kiện đối với vắc-xin Covid-19 Janssen (vắc-xin Johnson & Johnson) cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Quyết định phê duyệt được Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường ký ngày 15-7.

Đây là vắc-xin của Mỹ được sản xuất tại Bỉ và Hà Lan, sử dụng công nghệ virus vector, mỗi liều chứa 0,5 ml và chỉ tiêm 1 mũi. Việc cấp phép dựa trên đề nghị của Công ty TNHH Johnson & Johnson Việt Nam, dựa trên dữ liệu an toàn tính đến ngày 3-7.

Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vắc-xin Covid-19 Johnson&Johnson chỉ tiêm 1 mũi - Ảnh 1.

Vắc-xin Covid-19 của Johnson & Johnson chỉ cần tiêm 1 mũi - Ảnh: Internet

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu vắc-xin Janssen theo quy định và thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu, quản lý chất lượng vắc-xin nhập khẩu.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vắc-xin trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế trong quá trình sử dụng.

Công ty TNHH Johnson & Johnson Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở sản xuất vắc-xin, kịp thời phản hồi các yêu cầu từ Bộ Y tế Việt Nam để bổ sung thêm dữ liệu hoặc các yêu cầu khác cũng như đảm bảo chất lượng các lô vắc-xin nhập vào Việt Nam.

Bộ Y tế cũng nêu rõ Công ty TNHH Johnson & Johnson phải phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam để triển khai quản trị rủi ro đối với vắc-xin Covid-19 Janssen trong suốt quá trình lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời công ty phải chủ động cung cấp, cập nhật các thông tin mới có liên quan đến vắc-xin Covid-19 Janssen cho Bộ Y tế Việt Nam trong suốt quá trình phát triển sản phẩm.

Như vậy, đến nay đã có 6 loại vắc-xin Covid-19 được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc-xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gồm: vắc-xin Astra Zeneca; vắc-xin Sputnik; vắc-xin Pfizer; vắc-xin Vero Cell và vắc-xin Spikevax (tên khác là: Covid-19 Vaccine Moderna) và vắc-xin Covid-19 Janssen (vắc-xin của Johnson & Johnson).

Vắc-xin Johnson & Johnson đạt hiệu quả 66,3% trong các thử nghiệm lâm sàng (tính hiệu lực) phòng ngừa bệnh Covid-19. Mọi người có bảo vệ tốt nhất 2 tuần sau khi tiêm chủng.

Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vắc-xin Covid-19 Johnson&Johnson chỉ tiêm 1 mũi - Ảnh 2.
N.Dung