Xem pha ghi bàn đầy bất ngờ của cầu thủ futsal sinh viên:

Xem lại kỹ thuật ghi bàn tuyệt đỉnh của "vua" futsal người Brazil Falcao:

Cầu thủ futsal Falcao
Cầu thủ futsal Falcao
Ch. Tuấn