Ông Trump làm gì trong 100 ngày đầu tiên nếu làm tổng thống?

23-10-2016 - 13:04 | Quốc tế