Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội XII - Ảnh: TTXVN
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội XII - Ảnh: TTXVN

Chiều 25-1, trao đổi với báo chí bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII), Thiếu tướng Lê Anh Thơ, Chính ủy Học viện Lục quân, cho biết có 29 người (có 15 Ủy viên Trung ương khóa XI) trong tổng số 62 người được đại biểu Đại hội XII (không phải là Ủy viên Trung ương khoá XI) giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã tự nguyện xin rút. Trong đó có 23 người được đề cử Ủy viên Trung ương chính thức và 6 người được đề cử Uỷ viên Trung ương dự khuyết.

Tướng Thơ cũng cho biết toàn bộ những người được các đại biểu Đại hội XII đề cử bầu vào Trung ương khóa XII hiện đang là Uỷ viên Trung ương khoá XI, bao gồm cả các thành viên Bộ Chính trị khoá XI đã xin rút.

Chiều cùng ngày, Đại hội XII đã bầu Ban Kiểm phiếu để tiến hành bỏ phiếu biểu quyết việc đồng ý cho những ứng viên được đề cử tại Đại hội xin rút để bảo đảm đủ số dư khoảng 60 người trong tổng số 260 người để bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII gồm 200 người (180 Uỷ viên Trung ương chính thức và 20 Uỷ viên Trung ương dự khuyết).

Quy trình sẽ bầu một hoặc nhiều lần để bảo đảm số dư là 39 người trên tổng số 62 người được đề cử tại Đại hội XII.

Trao đổi với báo chí chiều 25-1, ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Trung ương khóa XI, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - cho biết trên lá phiếu có danh sách người được đề cử vào ủy viên Trung ương chính thức (23 người) và ủy viên Trung ương dự khuyết (6 người), đại biểu sẽ chọn mục đồng ý để lại hay không đồng ý để lại. Nếu số lượng nhân sự được đề cử tại Đại hội vào Trung ương khóa XII cộng với số lượng nhân sự được Trung ương khóa XI giới thiệu (221 người) vượt quá  tỉ lệ số dư 30% của tổng số 200 ủy viên Trung ương khóa XII (260 người) thì sẽ bỏ phiếu bầu tiếp để rút bằng được danh sách đủ điều kiện bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vào ngày mai (26-1).

Theo ông Cường, Ban kiểm phiếu gồm 25 người do ông Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, làm trưởng ban.

Trước khi Ban kiểm phiếu làm việc, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo về việc các ứng viên được đề cử, trong đó có gần 10 người không có trong danh sách đại biểu dự Đại hội nhưng được đề cử tại Đại hội. Những ứng viên nào không có trong danh sách dự Đại hội nhưng đủ hồ sơ thì vẫn được làm quy trình giới thiệu như bình thường, còn không đủ hồ sơ thì không đủ điều kiện để đưa vào vì đó là quy chế. Trong số này chỉ có khoảng 3 người đủ hồ sơ.

Dũng Kỳ