Ngày 1-4, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thời kỳ 2011-2013.

Theo kết luận, về công tác tài chính đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm từ khâu lập và chấp hành kế hoạch tài chính, quản lý chi phí và sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để đầu tư.

Một số khoản chi sai nhưng việc thu hồi là không khả thi; chi vượt kế hoạch tài chính và không thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính. Phải xem xét trách nhiệm cá nhân trực tiếp tham mưu, phê duyệt, thực hiện, kiểm soát theo đúng quy định. Cụ thể, có thể kể đến một số khoản chi sai: số tiền mua vali, cặp công vụ sai quy định là 3,23 tỉ đồng; chi gặp mặt của các hội nghị, hội thảo không đúng quy định là 4,66 tỉ đồng; chi lễ tân, giao dịch đối ngoại, khánh tiết, hội nghị, tuyên truyền, quảng cáo vượt tỉ lệ quy định là 10,8 tỉ đồng…

Mặt khác còn một số khoản chi sai như 2,72 tỉ đồng may trang phục ngành năm 2011; chi hơn 1 tỉ đồng mua điện thoại và tiền cước phí di động; thanh toán công tác phí cho cán bộ dự hội nghị, hội thảo về mặt nguyên tắc phải thu hồi. Tuy nhiên nếu thu hồi ảnh hưởng tới đời sống, tư tưởng của người lao động. Do đó, TTCP yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên của HĐQT Bảo hiểm tiền gửi thời kỳ 2011-2013.

N.Quyết