Bộ Công Thương vừa có văn bản số 7047 trả lời Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) về phản ánh của hiệp hội này liên quan đến bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải - con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Ông Vũ Quang Hải trong một lần trao đổi với báo chí - Ảnh: TTO
Ông Vũ Quang Hải trong một lần trao đổi với báo chí - Ảnh: TTO

Theo đó, Bộ Công Thương cho biết sau khi nhận được thư số 868/VAFI ngày 13-6 vừa qua của VAFI, bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xem xét giải quyết phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội.

Thứ nhất, vể việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI), theo Bộ Công Thương, ông Vũ Quang Hải được nhận vào công tác tại Ban Đầu tư của Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) từ tháng 1-2008, lần lượt giữ các chức vụ: chuyên viên, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng dự án thuộc Ban Đầu tư và Phó Giám đốc Ban Đầu tư trước khi được cử sang PVFI.

Đến tháng 8-2010, HĐQT PVFC cử ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn mà PVFC được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ủy thác quản lý tại PVFI, đồng thời giới thiệu ông Hải giữ chức ủy viên HĐQT PVFI, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tháng 1-2011, PVFC giới thiệu ông Vũ Quang Hải giữ chức Tổng Giám đốc PVFI, làm việc theo chế độ chuyên trách.

“Theo báo cáo của PVN, việc cử và giới thiệu ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn, ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc PVFI là đúng quy định tại Quy chế quản lý người đại diện của PVFC” - Bộ Công Thương kết luận.

Thứ hai, về thông tin con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gây thua lỗ 220 tỉ đồng khi làm Tổng Giám đốc PVFI, Bộ Công Thương cho biết theo báo cáo của PVN, chưa có cơ sở để khẳng định ông Vũ Quang Hải đã gây thua lỗ 220 tỉ đồng cho PVFI trong thời gian làm Tổng Giám đốc PVFI. Ông Vũ Quang Hải cũng không bị kỷ luật tại PVFI.

Thứ ba, về việc tiếp nhận, cử làm kiểm soát viên và bổ nhiệm hàm Phó Vụ trưởng đối với ông Vũ Quang Hải, văn bản của Bộ Công Thương nêu rõ căn cứ nhu cầu công tác của Cục Xúc tiến thương mại và đơn xin việc của ông Vũ Quang Hải ngày 20-5-2013, Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) đã tuyển dụng theo quy trình xét tuyển công chức và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải giữ chức Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

"Thực hiện quy định của Nhà nước về kiểm soát viên, Bộ Công Thương đã cử 20 cán bộ làm kiểm soát viên (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) tại các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ, trong đó có ông Vũ Quang Hải, được cử làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Để tạo điều kiện và vị thế cần thiết cho các cán bộ được cử làm kiểm soát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các tập đoàn, tổng công ty, đồng thời nâng cao trách nhiệm của kiểm soát viên, Ban cán sự đảng Bộ CôngThương đã nhất trí bổ nhiệm hàm Phó Vụ trưởng cho 6 kiểm soát viên chưa có chức vụ lãnh đạo, trong đó có ông Vũ Quang Hải. Các kiểm soát viên này chỉ mang hàm Phó Vụ trưởng, không hưởng phụ cấp chức vụ nào và cũng không tham gia điều hành với tư cách Phó Vụ trưởng tại bất cứ đơn vị nào của Bộ" - Bộ Công Thương lý giải.

Tuy vậy, bộ này cũng khẳng định qua rà soát, Bộ nhận thấy quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng làm kiểm soát viên còn có sai sót. Bộ đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá để có những biện pháp xử lý phù hợp với các quy định của pháp luật.

Thứ tư, lý giải về việc ông Vũ Quang Hải làm thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Bộ Công Thương cho hay tháng 8 và tháng 11-2014, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết về tăng cường và đổi mới công tác tổ chức cán bộ và Nghị quyết phê duyệt Phương án luân chuyển, điều động, đề bạt cán bộ lãnh đạo giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương. Theo đó, ông Hải được Ban cán sự nhất trí điều động về công tác tại Sabeco để tăng cường nguồn cán bộ trẻ và giới thiệu tham gia HĐQT.

Thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự, xét đề nghị của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco, ngày 4-2-2015, Bộ Công Thương đã quyết định đồng ý điều động ông Vũ Quang Hải đến nhận công tác tại Sabeco và giao bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco giới thiệu tham gia HĐQT tại Sabeco. “Bộ Công Thương không giao ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco” - văn bản của bộ này khẳng định rõ.

Giải thích thêm, Bộ Công Thương cho hay theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Sabeco 2013, thẩm quyền bầu ông Vũ Quang Hải làm Thành viên HĐQT Sabeco thuộc về Đại hội đồng cổ đông Sabeco; thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sabeco thuộc về HĐQT của Sabeco. Theo báo cáo của Sabeco, sau khi ông Vũ Quang Hải nhận công tác tại Sabeco, Sabeco đã thực hiện trình tự, thủ tục bầu ông Hải vào HĐQT bằng phiếu xin ý kiến cổ đông và HĐQT đã bổ nhiệm ông Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phù hợp với các quy định nói trên.

Cuối cùng, về việc chuyển giao Sabeco sang SCIC, theo quy định, Sabeco không thuộc đối tượng phải chuyển sang SCIC sau khi cổ phần hoá (CPH) mà việc chuyển giao này sẽ do Thủ tướng quyết định. “Tại văn bản số 651 ngày 8-5-2015 của Thủ tướng về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã CPH về SCIC cũng không có Sabeco và Habeco” - Bộ Công Thương khẳng định.

Về việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, bộ cho biết trong các năm qua, Bộ Công Thương tập trung vào việc thoái vốn nhà nước tại Sabeco với tinh thần là khi thoái vốn sẽ xin phép Chính phủ cho niêm yết ngay trên sàn chứng khoán. Vì vậy, tới nay Sabeco vẫn chưa niêm yết trên sàn giao dịch. “Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng nhận thấy việc chậm xin phép Chính phủ cho Sabeco niêm yết trên sàn giap dịch chứng khoán là chưa đáp ứng được yêu cầu của cá nhà đầu tư. Thời gian tới, bộ sẽ báo cáo Chính phủ xem xét cho Sabeco được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM” - Bộ Công Thương nhận trách nhiệm.

Phương Nhung - Tô Hà