Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Xuân Hà và ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Vũ Hải tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Vũ Hải tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo Phương Nhi/Chinhphu.vn