Ngày 3-10, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã ban hành quyết định thu hồi Thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, công tác tại Báo điện tử Petrotimes, và quyết định đình bản tạm thời Báo điện tử Petrotimes. Các quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký.

Ông Nguyễn Như Phong trong một lần trao đổi với báo chí - Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Như Phong trong một lần trao đổi với báo chí - Ảnh minh họa

Cụ thể, tại Quyết định số 1701/QĐ-BTTTT ngày 3-10 do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký, Bộ TT-TT quyết định thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu IBT02523 thời hạn 2016-2020 của ông Nguyễn Như Phong vì ông Nguyễn Như Phong đã bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Tổng biên tập Báo điện tử Petrotimes.

Quyết định số 1701 nêu rõ, Báo điện tử Petrotimes có trách nhiệm thu hồi Thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong nộp về Bộ TT-TT (qua Cục Báo chí) trước ngày 12-10 tới.

Cùng ngày 3-10, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1702/QĐ-BTTTT, quyết định đình bản tạm thời Báo điện tử Petrotimes trong thời hạn 3 tháng vì Báo điện tử Petrotimes đã để ra sai phạm trọng hoạt động báo chí, bị cơ quan chủ quản đề nghị tạm đình chỉ hoạt động.

Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ TT-TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản Báo điện tử Petrotimes theo các quy định của pháp luật về báo chí.

Cơ quan chủ quản của Báo điện tử Petrotimes là Hội Dầu khí Việt Nam. Được biết, sau khi ông Nguyễn Như Phong bị cách chức, ông Nguyễn Tiến Dũng là Phó Tổng biên tập phụ trách Báo điện tử Petrotimes.

B.T.N