Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 04/2015 quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra (thay thế Quyết định số 1657/2005).

Theo Thông tư 04, những hành vi bị nghiêm cấm gồm: Thu thập, cung cấp, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tiêu hủy trái phép tài liệu, vật mang bí mật nhà nước; truyền tin mang nội dung bí mật nhà nước qua máy điện thoại, máy phát sóng, điện báo, máy fax, mạng máy tính, internet hoặc các phương tiện truyền tin khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; trao đổi, cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài liệu, vật mang bí mật nhà nước hoặc mang tài liệu, vật mang bí mật nhà nước ra nước ngoài khi chưa được phép của người có thẩm quyền; sao chụp tài liệu mật; ghi âm, ghi hình thông tin, hình ảnh mang nội dung bí mật nhà nước khi chưa được phép của người có thẩm quyền; sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối mạng internet để soạn thảo, đánh máy, lưu giữ thông tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước; cắm thiết bị lưu giữ bí mật nhà nước vào máy tính có kết nối mạng internet...

Thông tư 04 quy định Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt việc in, sao, chụp và cung cấp thông tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật” và độ “Tối mật”. Chánh văn phòng Thanh tra Chính phủ, Chánh thanh tra cấp bộ, Chánh thanh tra cấp tỉnh phê duyệt việc in, sao, chụp và cung cấp thông tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ “Mật” (không được ủy quyền lại cho người khác). Tài liệu mật phải được cất giữ, bảo quản nghiêm ngặt tại nơi bảo quản an toàn tuyệt đối, do thủ trưởng cơ quan đơn vị quy định.

Đáng chú ý, Thông tư 04 nêu rõ: Không được tự ý mang tài liệu mật ra ngoài cơ quan hoặc mang về nhà riêng. Ngoài giờ làm việc phải cất tài liệu mật vào tủ, bàn, két khóa chắc chắn. Tài liệu độ “Tuyệt mật”, “Tối mật” phải được cất giữ bảo quản riêng, có người phụ trách do thủ trưởng cơ quan cơ quan, đơn vị chỉ định.

N.Quyết