Danh tính chị Hoàng Thị Nguyệt (ảnh) - người đã tố cáo sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, TP Hà Nội - sẽ được bảo vệ như bí mật nhà nước trong ngành thanh tra - Ảnh: Ngọc Dung

Danh tính chị Hoàng Thị Nguyệt (ảnh) - người đã tố cáo sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, TP Hà Nội - có thể được bảo vệ như bí mật nhà nước trong ngành thanh tra - Ảnh: Ngọc Dung

Thanh tra Chính phủ vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thanh tra do Bộ Công an soạn thảo.

Căn cứ để đưa ra danh mục là Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định 33/2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành pháp lệnh này.

Theo đó, dự thảo đưa ra danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thanh tra gồm 8 danh mục tin, tài liệu thuộc phạm vi như: Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng chưa công bố hoặc không công bố; Tin, tài liệu liên quan đến: nội dung thanh tra, giải quyết khiếu nại, báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo và phòng, chống tham nhũng khi chưa công bố hoặc không công bố; báo cáo kết quả thanh tra, báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo; dự thảo kết luận thanh tra, dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại, dự thảo kết luận nội dung tố cáo; Văn bản, tài liệu về hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng có sử dụng nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật của bộ, ngành và các cơ quan khác; Nội dung hợp tác với nước ngoài và tổ chức quốc tế về lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng chưa công bố hoặc không công bố...

Đáng chú ý, dự thảo có quy định họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính người tố cáo thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thanh tra.

Được biết, thông tư trên sẽ được ban hành trong thời gian tới để thay thế Quyết định số 588/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thanh tra.

Thế Kha