Sáng nay 2-9, khi bài Quốc ca vang lên tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, 21 loạt đại bác cũng đồng thời nổ vang tại khu vực Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), chính thức bắt đầu Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Lực lượng pháo binh Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng - Binh chủng Pháo binh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quân phục đại lễ đã lần lượt bắn 21 loạt đại bác từ những khẩu pháo 105 mm đặt tại khu vực Hoàng Thành Thăng Long sát dưới chân cột cờ Hà Nội.

Loạt đại bác bắt đầu được bắn khi bài Quốc ca vang lên và kéo dài cho đến khi kết thúc bài Quốc ca, chính thức bắt đầu Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành.

Những hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận khi loạt 21 đại bác nổ vang rền:

Tất cả sẵn sàng chuẩn bị bắn

Dàn pháo chuẩn bị khai hỏa

Đạn pháo chuẩn bị đầy đủ

Đạn pháo chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng

Phát pháo đầu tiên nổ lên khi lễ mít tinh bắt đầu

Phát pháo đầu tiên nổ vang khi lễ mít tinh bắt đầu

Đại bác bắn liên tục trong 1 phút

Tràng đại bác bắn liên tục trong 1 phút

 

Cận cảnh một dàn đại bác

Khói nghi ngút sau một loạt đại bác rền vang

Đạn pháo sau khi bắn xong
Đạn pháo sau khi bắn xong
Kết thúc bắn đại bác

Kết thúc bắn đại bác

Lực lượng pháo binh đứng nghiêm chở lệnh

Lực lượng pháo binh đứng nghiêm chờ lệnh

Nghi lễ kết thúc bắn đại bác
Nghi lễ kết thúc bắn đại bác
Đội pháo binh được người dân reo hò cổ vũ sau loạt đại bác
Đội pháo binh được người dân reo hò cổ vũ sau loạt đại bác
Cận cảnh 21 loạt đại bác rền vang sáng Quốc khánh 2-9

Rất đông người dân đã xếp hàng từ rạng sáng để được tận mắt chứng kiến cảnh bắn đại bác mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Nhóm PV VPHN