Phiên họp thứ 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Để chuẩn bị cho 3 phiên họp thứ 44, 45, 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự án luật, tờ trình, báo cáo.

Đáng chú ý, đối với phiên họp thứ 45 (dự kiến từ ngày 17 đến 26-2-2016), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị dự án Luật Biểu tình.

Trước đó, vào ngày 11-12, tại phiên họp thứ 43 của UBTVQH, báo cáo UBTVQH về tờ trình chuẩn bị kỳ họp QH thứ 11 dự kiến diễn ra vào tháng 3-2016, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật và cho ý kiến về dự án Luật Biểu tình. "QH sẽ dành một ngày cho ý kiến dự án Luật Biểu tình"- ông Phúc nói.

Thứ trưởng Công an Bùi Văn Nam cho biết dự thảo Luật Biểu tình được Chính phủ giao Bộ Công an soạn thảo đã xong và đã gửi văn bản xin ý kiến các bộ, ngành liên quan nhưng về một số vấn đề nhạy cảm, hiện các bộ liên quan chưa cho ý kiến. Do đó, nếu đưa Luật Biểu tình ra kỳ họp thứ 11 để xin ý kiến QH thì sẽ gặp khó khăn. Vì vậy ban soạn thảo đề xuất lùi Luật Biểu tình.

Tuy nhiên, tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa cho hay nếu muốn lùi dự Luật Biểu tình thì Chính phủ phải có văn bản chính thức.

Chốt lại nội dung này, Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cho rằng với Luật Biểu tình, Chính phủ cần cố gắng hoàn thiện để trình QH cho ý kiến tại kỳ họp QH thứ 11.

Trước đó, tại kỳ họp QH thứ 9 (tháng 5-2015), thay mặt Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đã trình bày tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015.

Vấn đề nổi bật nhất là về đề nghị của Chính phủ lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp QH thứ 9 sang kỳ họp QH thứ 11 vì vậy đề nghị Chính phủ tập trung nguồn lực nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Biểu tình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có sáng kiến xây dựng Luật Biểu tình

Chính phủ sắp trình dự thảo Luật Biểu tình

Vào tháng 9-2011, tại phiên họp của UBTVQH, trình dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa XIII, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết Luật Biểu tình là 1 trong số 19 dự án luật được đề xuất trong lĩnh vực xây dựng luật điều chỉnh về quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường nói: “Khi Chính phủ bàn về những luật liên quan đến vấn đề này như Luật về Hội, Luật hội họp, chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có sáng kiến xây dựng Luật Biểu tình. Thủ tướng đề nghị, cần thiết có luật điều chỉnh hoạt động tuần hành, biểu tình vì thực tế đang đòi hỏi. Sau đó, Thủ tướng đã giao Bộ Công an soạn thảo luật này”.

B.Trân