Chiều 30-5, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã trình bày dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

Ông Phan Trung Lý cho biết có ý kiến đề nghị bổ sung vào chương trình năm 2015 dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 Luật biểu tình, Luật về hội, Luật tiếp cận thông tin, Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật chứng thực, Luật giáo dục, Luật thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Tiền lương tối thiểu…. Đồng thời cân nhắc thời gian trình dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); chưa đưa vào Chương trình 2015 dự án Luật cảnh vệ, Luật khí tượng thủy văn, Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi), Luật trưng cầu ý dân, Luật thanh niên (sửa đổi).

Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đưa dự án Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 vào Chương trình kỳ họp thứ 9 để thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung dự án Luật Biểu tình vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10; bổ sung dự án Luật về hội và dự án Luật tiếp cận thông tin vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 để triển khai quy định của Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Uông Chu Lưu, đã có 424 đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành thông qua dự thảo trên; 8 đại biểu không tán thành và 4 đại biểu không biểu quyết.

“Như vậy Quốc hội đã thống nhất thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015” - Phó chủ tịch Uông Chu Lưu nêu rõ.

Thế Kha