Cho phép ông Tiệp sử dụng chất nổ thăm dò kho báu ở Núi Tàu

Toàn cảnh khu khai thác vàng trên núi Tàu

Thời gian gia hạn bắt đầu từ ngày 1-1 đến 31-12-2014, sau thời gian này cụ Tiệp sẽ phải chấm dứt mọi hoạt động thăm dò tài sản và có cam kết “không xin gia hạn thêm nữa”.

Lần gia hạn cuối cùng này, ngoài việc được khoan thăm dò 180 mũi  trên diện tích hơn 2.000 m2, thì UBND tỉnh còn cho phép ông Tiệp nổ mìn hạn chế với lưu lượng nhỏ (khoảng 1 đến 2 m2 và sâu từ 1 đến 2m/mỗi điểm) để tách các tảng đá cứng phục vụ cho công tác tìm kiếm.

Trước đó, cụ Trần Văn Tiệp đã có đơn xin gia hạn thời gian tìm kiếm kho báu núi Tàu. Đến chiều 20-12 - 2013, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã có phương án gia hạn thêm 1 năm để ông Tiệp tìm kiếm “ kho vàng  4.000 tấn” ở núi Tàu.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan chức năng, mà trực tiếp là UBND huyện Tuy Phong giám sát chặt chẽ hoạt động thăm dò tài sản bị nghi chôn giấu ở Núi Tàu theo đúng quy định của pháp luật. Bạch Long Chú thích ảnh: 1, 2 : Toàn cảnh khu khai thác vàng trên núi Tàu

Bạch Long