Ngoài tấm bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ do NXB Thượng Hải (Trung Quốc) in năm 1904 ghi rõ cực Nam Trung Quốc là đảo Hải Nam, không hề bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, UBND huyện đảo Hoàng Sa - Đà Nẵng đang giữ nhiều bản đồ do chính người Trung Quốc lập nên, cho thấy từ năm 1909 trở về trước, Hoàng Sa và Trường Sa không được nước này nhắc đến.

Chứng cứ không thể chối cãi

Ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, cho rằng tài liệu trong cuốn Kỷ yếu Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa và NXB Thông tin - Truyền thông xuất bản tháng 1-2012 đã là một kho tư liệu, chứng cứ quý giá khẳng định Việt Nam là nước đầu tiên trong lịch sử chiếm hữu và thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, ít nhất là từ thế kỷ XVII.

Chẳng hạn, ngày 13-1-1947, Chính phủ Pháp chính thức phản đối sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Trong đó, Pháp đã nêu lên những bảo lưu về hậu quả pháp lý từ việc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của quân đội Trung Hoa Dân quốc, đồng thời nhắc lại đề nghị tìm giải pháp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quốc tế.

Người dân đến xem các bản đồ Trung Quốc khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa
là của Việt Nam tại một cuộc triển lãm tư liệu ở Bảo tàng Đà Nẵng
Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Hội nghị San Francisco có 51 quốc gia tham dự đã diễn ra từ ngày 5  đến 8-9-1951. Trong ngày 5-9-1951, tại phiên họp toàn thể mở rộng, 43 quốc gia đã khẳng định quần đảo Hoàng Sa không thuộc Trung Quốc.

Nhiều bản đồ của các nước phương Tây cũng khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Bản đồ của Van - Langren (người Hà Lan) vẽ năm 1595 với rất nhiều chi tiết, nhất là tại vùng Trung Bộ. Tại Bắc Bộ cũng có nhiều chi tiết, nhất là sông Hồng. Đặc biệt, trên phần đất liền, ngoài địa danh rất đáng lưu ý là mũi Varella, còn có bờ biển Costa da Pracel ở đối diện với Pulocanton (Cù lao Ré) thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi. “Đây là những chứng cứ lịch sử khách quan góp phần cùng nhiều chứng cứ lịch sử khác khẳng định 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam” - ông Ngữ nhấn mạnh.

Nhiều tư liệu giá trị

Ông Đặng Công Ngữ cho biết UBND huyện đảo Hoàng Sa đã nghiệm thu đề tài khoa học Font tư liệu Hoàng Sa. Trong đó, tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn cùng các cộng sự đã sưu tầm 8 bản đồ Việt cổ trước năm 1945, 22 bản đồ Trung Quốc trước năm 1909 và 56 bản đồ cổ của các nước phương Tây như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp… có liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa.
Theo ông Ngữ, đây là những tài liệu chứng minh rõ hơn việc 2 quần đảo trên thuộc chủ quyền Việt Nam. “Chúng tôi đang chờ nghiên cứu khoa học của một số tổ chức để ra mắt, giới thiệu từ nay đến cuối năm và muộn nhất là đầu năm 2013” - ông Ngữ nói.

Ngoài ra, huyện đảo Hoàng Sa cũng đang thực hiện đề tài khẳng định Hoàng Sa thuộc Việt Nam qua tư liệu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1954-1975. UBND TP Đà Nẵng cũng đã cho phép huyện đảo Hoàng Sa lập một trang web viết về Hoàng Sa. Nhận định về việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, ông Ngữ cho rằng đây là việc làm hoàn toàn không có giá trị, một hành động phi lý, xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Theo ông Ngữ, tuyên truyền những tài liệu có chứng lý về Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam cho người dân trong nước và thế giới, trong đó có cả cộng đồng người Trung Quốc là việc làm rất cần thiết. “Vấn đề chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cần phải được đưa ra công luận quốc tế, giải quyết bằng giải pháp hòa bình” - ông Ngữ nhấn mạnh.

Cực Nam Trung Quốc là đảo Hải Nam

Đại Thanh đế quốc vị trí khu hoạch đồ (năm 1909) là một trong số rất nhiều bản đồ cổ của Trung Quốc đã vẽ phần cực Nam Trung Quốc là đảo Hải Nam, không có Hoàng Sa và Trường Sa. Cuốn Dư địa chí đồ đời Nguyên của Chu Tư Bản được vẽ thu nhỏ lại trong sách Quản Như đồ của La Hồng Tiên quyển 1, thực hiện năm 1561, cho thấy phần cực Nam lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam, không có Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng triều phủ sảnh châu huyện toàn đồ đời Thanh, năm 1862, vẽ theo Nội phủ địa đồ gồm 26 mảnh mang tên Đại Thanh kịch tỉnh toàn đồ. Trong bản đồ này, phần cực Nam Trung Quốc là đảo Hải Nam, không có Hoàng Sa và Trường Sa. Quảng Đông tỉnh đồ trong Quảng Đông dư địa toàn đồ do quan chức tỉnh Quảng Đông vẽ năm 1897 không có bất kỳ quần đảo nào ở biển Đông.

Ngoài ra, cuốn Kỷ yếu Hoàng Sa còn cung cấp nhiều bản đồ quốc tế từ thế kỷ XV - XVIII khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa không phải của Trung Quốc mà thuộc chủ quyền Việt Nam, đã được Nhà nước Việt Nam cai quản thường xuyên và ổn định kể từ thời nhà Nguyễn.

Bài và ảnh: HOÀNG DŨNG