Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra yêu cầu xử lý nghiêm việc chở hành cồng kềnh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra yêu cầu xử lý nghiêm việc chở hành cồng kềnh

Ngày 28-9 Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành về việc tăng cường công tác ngăn chăn, xử lý xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới 3 bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh trên các tuyến phố gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Trong công văn nêu rõ thực hiện yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình về việc tăng cường quản lí xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới 3 bánh chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc Công an TP chỉ đạo các đơn vị huy động tăng cường tuần tra kiểm soát xử lí tổ chức cá nhân sử dụng phương tiện cồng kềnh quá khổ quá tải vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lí các trường hợp giả danh xe thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn chở hàng hóa.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường xử lý các vi phạm với trật tự an toàn giao thông, trật tự đối với người, phương tiện tham gia giao thông. Tăng cường kiểm tra xe vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với xe thô sơ, xe 3 bánh hoạt động trên địa bàn TP gây mất trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ra soát các thực trạng xe thô sơ, xe tự chế hoạt động trên địa bàn TP, đề xuất sửa đổi bổ sung quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ, xe gắn máy, mô tô 2 bánh, mô tô 3 bánh và các loại xe tương tự.

Đối với các quận huyện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lí nghiêm các hành vi, vi phạm đối với các phương tiện vận tải tự chế; không cho phép các phương tiện giao thông không đủ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn hoạt động trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra ra soát, xử lí các cơ sở đống mới xe thô sơ, xe tự chế không đúng quy định.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm chỉ thị này, giao công an TP phối hợp với sở GTVT phối hợp triển khai báo cáo UBND trước ngày 25-10. Đồng thời đưa kết quả quản ký hoạt động động vận tải xe thô sơ, xe găn máy…và các xe tương tự trên địa bàn vào nội dung báo cáo thường kì về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của TP.

Tin-ảnh:Nguyễn Hưởng