Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 1, TP HCM sáng 5-12.

Sáng 5-12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM đơn vị 1 đã tiếp xúc cử tri quận 1, TP HCM để báo cáo kết quả kỳ họp thứ X, QH khóa XIII.

Báo cáo với cử tri quận 1 về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2011-2016, QH khóa XIII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết đã toàn tâm toàn ý, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ; không phụ lòng tin tưởng của người dân và cử tri.

Về công tác tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước thông tin trong suốt nhiệm kỳ đã tiếp xúc cử tri 52 buổi với hơn 16.000 lượt cử tri phát biểu. Lượng cử tri tham gia tăng dần lên từng năm; đa dạng hơn về thành phần như cán bộ, cựu chiến binh, doanh nghiệp, tôn giáo…

Đối với các thắc mắc và kiến nghị của cử tri, Chủ tịch nước cùng tổ đại biểu đều tiếp thu và trả lời. Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng tham gia xây dựng Hiến pháp.

Chủ tịch nước đánh giá đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ người ĐBQH: tập trung thực hiện đúng chương trình hành động, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri; lắng nghe tâm tư nguyện vọng; đôn đốc các cơ quan chính quyền nhanh chóng giải quyết các kiến nghị, bức xúc của cử tri…

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng nhìn nhận một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng chưa đạt kế hoạch; sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn; kinh tế tăng trưởng thấp hơn 5 năm trước; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn hạn chế; kỹ cương phép nước chưa nghiêm.

Chủ tịch nước cho rằng: “Tuy đã toàn tâm, toàn ý thực hiện trách nhiệm một người ĐBQH, phấn đấu cho đất nước nhưng do bị động quỹ thời gian nên việc giải quyết các khiếu nại tố cáo còn hạn chế, rất mong bà con thông cảm. Tôi sẽ rà soát lại những hạn chế, thiếu sót để thời gian còn lại của nhiệm kỳ thực hiện tốt hơn nữa".

Cuối cùng, Chủ tịch nước hứa và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của cử tri.

Tin: Ph.Anh; ảnh: H.Triều