Chiều 25-7, Ủy ban thường vụ Quốc hội (QH) đã báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu QH và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu (ĐB) QH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

14 giờ 10, với 97,1% ĐB thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hệ thống biểu quyết điện tử, QH đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.


Các ĐBQH tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước - Ảnh chụp qua màn hình

Các ĐBQH tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước - Ảnh chụp qua màn hình

Kết quả, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu: 487/494 ĐBQH có mặt; có 485/487 phiếu đồng ý của ĐBQH Việt Nam, tương đương 98%, ông Trần Đại Quang chính thức được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021.

QH cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước với tỉ lệ 480/48 ĐB (100%) tán thành.

14 giờ 30, ngay sau khi nghị quyết bầu Chủ tịch nước được thông qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiến hành nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước QH và quốc dân theo quy định của Hiến pháp 2013.


Toàn cảnh các ĐBQH đứng nghiêm trang trong lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước - Ảnh chụp qua màn hình

Toàn cảnh các ĐBQH đứng nghiêm trang trong lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước - Ảnh chụp qua màn hình

Một tay đặt lên cuốn Hiến pháp 2013 màu đỏ, tay còn lại giơ cao hướng lòng bàn tay về hội trường QH, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước QH, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó".

Ở cương vị mới được QH bầu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài phát biểu nhậm chức: "Tôi trân trọng cảm ơn QH đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam. Với vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXNCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi sẽ kế thừa và phát huy truyền thống, dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm".


Chủ tịch nước cúi đầu trước cờ đỏ sao vàng trước khi tuyên thệ - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch nước cúi đầu trước cờ đỏ sao vàng trước khi tuyên thệ - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch nước cũng nêu rõ: "Sẽ nỗ lực làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phối hợp chặt chẽ với QH, Chính phủ và các cơ quan hữu trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp; chủ động tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân".


Chủ tịch nước tay trái đặt lên Hiến pháp, tay phải giơ lên để tuyên thệ - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch nước tay trái đặt lên Hiến pháp, tay phải giơ lên để tuyên thệ - Ảnh: Quochoi.vn

Tiếp đó, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục cam kết: "Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh Quốc gia; giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hoà bình để phát triển đất nước; Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội ở khu vực trên thế giới".

N.Quyết-V.Duẩn-P.Nhung