Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội XII - Ảnh: TTXVN
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội XII - Ảnh: TTXVN

Chiều 23-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII) đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khoá XII là 200 người, trong đó có 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết.

Số lượng người được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XII được bầu trên danh sách 221 người do Trung ương khoá XI giới thiệu, trong đó khoảng 55% là tái cử. Như vậy số dư là 21 người, chiếm 10%.

Theo chương trình, trong ngày 24-1, các đại biểu vẫn có quyền đề cử, ứng cử thêm, song đến chiều 23-1, Đại hội XII vẫn chưa nhận được trường hợp đề cử mới.

Như vậy, phương án này trùng khớp với Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự trình Đại hội XII.

So với khóa XI, tổng số Ủy viên Trung ương khóa XII không đổi nhưng có điều chỉnh theo hướng tăng 5 ủy viên trung ương chính thức và giảm 5 ủy viên trung ương dự khuyết.

Trên cơ sở số lượng vừa được thông qua và đề cử, ứng cử thêm (nếu có), Đại hội XII sẽ dành trọn ngày 24 và sáng 25-1 để tiến hành các bước nhân sự cụ thể: thảo luận tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử; ghi phiếu ứng cử, đề cử, xin rút (nếu có)… trước khi biểu quyết “chốt” danh sách bầu cử vào chiều ngày 25-1.

T.Dũng-P.Dương