Tiếp tục công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11, sáng 4-4, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ QH trình danh sách đề cử để QH bầu Phó Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, ông Phùng Quốc Hiển - người vừa được miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách cuối tuần trước - được đề cử bầu làm Phó chủ tịch QH.

Người thứ hai được đề cử bầu Phó chủ tịch QH là Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.


Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (trái)

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (trái)

Sáng cùng ngày, QH thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, QH còn đưa ra danh sách 5 đề cử để bầu một số uỷ viên Uỷ ban Thường vụ QH, đều là uỷ viên Trung ương khoá 12.

Ông Phùng Quốc Hiển
Ông Phùng Quốc Hiển

Theo đó, có 3 vị nữ mới được bầu vào Trung ương khoá 12, gồm: bà Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng, bà Nguyễn Thuý Anh - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội và bà Lê Thị Nga - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp.

Hai người còn là ông Nguyễn Đức Hải, phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Văn Tuý - Phó ban công tác đại biểu, ông Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hà Ngọc Chiến, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH.

Kết quả bầu các chức danh trên sẽ được công bố vào chiều cùng ngày.

N.Quyết