Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm sáng 3-12.
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm sáng 3-12.

Chiều nay 3-12, HĐND TP Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do HĐND bầu và thông qua Nghị quyết về kết quả lấy phiếu  tín nhiệm. Trước đó, trong phiên họp nội bộ buổi sáng cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người này.

Theo đó, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, là người có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất (84 phiếu). Ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) là người nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất (18 phiếu).

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội,  nhận được 72 phiếu “Tín nhiệm cao”, 15 phiếu “Tín nhiệm” và 4 phiếu “Tín nhiệm thấp”.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Bà Ngô Thị Doãn Thanh (1957), Chủ tịch HĐND Hà Nội:

Tín nhiệm cao 84, tín nhiệm 7, tín nhiệm thấp 0

2. Ông Lê Văn Hoạt (1956), Phó chủ tịch HĐND Hà Nội

Tín nhiệm cao 50, tín nhiệm 32, tín nhiệm thấp 8

3. Ông Nguyễn Văn Nam (1964), Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND

Tín nhiệm cao 56, tín nhiệm 28, tín nhiệm thấp 6

4. Ông Nguyễn Hoài Nam (1959), Trưởng ban Pháp chế HĐND

Tín nhiệm cao 64, tín nhiệm 21, tín nhiệm thấp 6

5. Nguyễn Thị Thùy (1962), Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND

Tín nhiệm cao 35, tín nhiệm 46, tín nhiệm thấp 10

6. Ông Nguyễn Thế Thảo (1952), Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND Hà Nội

Tín nhiệm cao 67, tín nhiệm 23, tín nhiệm thấp 1

7. Ông Vũ Hồng Khanh (1959), Phó chủ tịch UBND Hà Nội

Tín nhiệm cao 59, tín nhiệm 26, tín nhiệm thấp 6

8. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (1961), Phó chủ tịch UBND thành phố

Tín nhiệm cao 63, tín nhiệm 24, tín nhiệm thấp 4

9. Ông Nguyễn Văn Sửu (1961) Phó Chủ tịch UBND Hà Nội

Tín nhiệm cao 57, tín nhiệm 27, tín nhiệm thấp 7

10. Ông Trần Xuân Việt (1957) Phó chủ tịch UBND thành phố

Tín nhiệm cao 49, tín nhiệm 38, tín nhiệm thấp 4

11. Trần Huy Sáng (1959), Giám đốc Sở Nội vụ

Tín nhiệm cao 51, tín nhiệm 35, tín nhiệm thấp 5

12. Ông Phí Quốc Tuấn (1955), Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội

Tín nhiệm cao 65, tín nhiệm 22, tín nhiệm thấp 4

13. Ông Nguyễn Đức Chung (1967), Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Tín nhiệm cao 72, tín nhiệm 15, tín nhiệm thấp 4

14. Ông Nguyễn Thịnh Thành (1956), Chánh văn phòng UBND thành phố

Tín nhiệm cao 47, tín nhiệm 42, tín nhiệm thấp 2

15. Ông Ngô Văn Quý (1963), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tín nhiệm cao 40, tín nhiệm 33, tín nhiệm thấp 18

Có 3 phó chủ tịch UBND TP Hà Nội mới được bầu bổ sung vào tháng 4-2014 là các ông Nguyễn Quốc Hùng (nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), ông Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội), ông Lê Hồng Sơn (nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp) không phải lấy phiếu đợt này.

Thế Kha