Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa - nơi 2 mẹ con bà Đinh Cẩm Vân và Lê Cẩm Nhung đang công tác

Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa - nơi 2 mẹ con bà Đinh Cẩm Vân và Lê Cẩm Nhung đang công tác

Sáng 29-2, ông Bùi Văn Sử, Chánh văn phòng Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau khi bà Đinh Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài chính, có quyết định bổ nhiệm bà Lê Cẩm Nhung (con gái ruột, là Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách tin học và Thống kê tài chính) vào vị trí Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp và Chính sách phát triển kinh tế, đối chiếu lại với các văn bản của cấp trên lãnh đạo Sở nhận thấy việc bổ nhiệm có thiếu sót, chưa đảm bảo nên ngay ngày 5-2, Giám đốc Sở đã ký quyết định hủy bỏ quyết định trước đó.

“Do Phòng Tài chính doanh nghiệp và chính sách phát triển kinh tế rất nhiều việc mà người lại thiếu, trong khi đó vào tháng 5-2016, đồng chí trưởng phòng sẽ nghỉ hưu nên phòng này chỉ còn lại 1 phó phòng. Sở đã làm đúng quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bình xét theo Quyết định 1138/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Thực ra, chúng tôi đã sửa sai và nhận khuyết điểm trước khi có chỉ đạo của cấp trên” - ông Sử nói.

Trước đó, đầu năm 2016, tại Thanh Hóa, dư luận bàn tán nhiều thông tin quanh việc bà Đinh Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài chính, ký Quyết định bổ nhiệm con gái ruột là bà Lê Cẩm Nhung, đang làm Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách tin học và Thống kê tài chính, lên giữ chức Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp và Chính sách phát triển kinh tế của Sở này trái với quy định.

Bởi trước đó, ngày 27-7-2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã có Công văn số 7369/UBND-THKH, yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, ngành, UBND cấp huyện. Văn bản có hiệu lực từ ngày ký, đến khi nào UBND tỉnh có công văn cho phép mới được tiếp tục thực hiện.

Trước việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng trái quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã phê bình Giám đốc Sở Tài chính, bà Đinh Cẩm Vân đã nhận khuyết điểm phê bình, rút kinh nghiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh.

Tuấn Minh