Một cây xanh bị chặt hạ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Một cây xanh bị chặt hạ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng sáng nay 19-5 đã công bố kết luận về việc thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố tại Hà Nội.

Nhiều sai phạm

Theo đó, về vụ cây xanh, Thanh tra TP Hà Nội kết luận chưa phát hiện thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng trong quá trình tổ chức thực hiện nhưng còn rất nhiều sai phạm.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện, Sở Xây dựng chưa tranh thủ rộng rãi ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng cư dân nơi chịu tác động ảnh hưởng; công tác thông tin, tuyên truyền trước và trong quá trình thực hiện chưa tốt, chưa sâu rộng nên chưa tạo sự đồng thuận cao của người dân sở tại và nhân dân Thủ đô.

Trong đề án, tiêu đề một số mục nêu chung chung, chưa nêu rõ tiêu chí để đánh giá, phân định và làm rõ; số lượng cây dự kiến phải chặt hạ, thay thế do có nguy cơ đổ vỡ, cây khô chết, cây sâu mục, cây che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong tổng số 2208 cây.

Việc xác định, ước tính chi phí cải tạo, thay thế cây xanh theo cách tính bình quân 10 triệu đồng/cây bao gồm cả việc chặt hạ, dịch chuyển, trồng cây thay thế, cây bổ sung, chi phí bó vỉa gốc cây và hoàn trả vỉa hè cho toàn bộ 6708 cây là chưa khoa học, chưa phù hợp với từng nội dung thực hiện cho từng loại cây, từng tuyến đường phố.

Công tác thông tin tuyên truyền không đầy đủ, rõ ràng dẫn đến báo chí và dư luận nhân dân hiểu lầm, bức xúc, hoang mang, lo lắng cho rằng TP có chiến dịch chặt hạ 6708 cây xanh; đồng thời gây nghi ngờ, băn khoăn việc có thể dẫn đến thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng…

Thanh tra TP Hà Nội kết luận trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trên trước hết thuộc về Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông của TP, các cơ quan chức năng được giao thực hiện, lãnh đạo UBND TP cũng có phần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thiếu sát sao, cụ thể:

Thứ nhất, trong việc khảo sát trước khi cấp phép và việc cấp giấy phép, việc khảo sát chưa kỹ trước khi cấp phép dẫn đến cấp giấy phép một số cây trồng thay thế, bổ sung không đảm bảo điều kiện để trồng (86 vị trí vướng công trình, hạ tầng), trách nhiệm thuộc Tổ công tác do Sở Xây dựng chủ trì khảo sát, kiểm tra tình trạng cây trước khi cấp phép.

Thứ 2, hồ sơ đề nghị cấp phép có đơn đề nghị, biên bản kiểm tra xác định tình trạng cây trước khi cấp phép đều thể hiện vị trí, loại cây, kích thước cây, lý do chặt hạ, dịch chuyển tuy nhiên còn thiếu một số ảnh chụp hiện trạng (31 cây).

Ngoài ra, hồ sơ đề nghị cấp phép có đơn đề nghị, ảnh chụp hiện trạng cây thể hiện vị trí, loại cây, kích thước cây, lý do chặt hạ, dịch chuyển, biên bản kiểm tra xác định tình trạng cây trước khi cấp phép. Tuy nhiên, biên bản không có thành phần xác nhận của UBND phường sở tại (4 trường hợp). Việc làm trên là chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu về hồ sơ cấp phép được quy định tại Quy trình số 27/QT ban hành ngày 15-7-2011 của Sở Xây dựng về cấp phép chặt hạ, cắt tỉa, dịch chuyển cây xanh. Trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng, Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Sở Xây dựng.

Tiếp theo, vể việc thực hiện theo giấy phép cũng có sai sót. Cụ thể, Sở Xây dựng cho phép Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An thực hiện chặt hạ 19 cây và Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Vĩnh An thực hiện chặt 20 cây trong khi 2 công ty trên không phải là đơn vị được giao thực hiện chặt cây xanh được nêu trong giấy phép. Trách nhiệm này thuộc Sở Xây dựng.

Việc nghiệm thu, giám sát kết quả tổ chức thực hiện của 3 công ty gồm Công ty Cổ phần Thương mại công nghệ Bình Minh, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An, Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Vĩnh An thiếu thành phần xác nhận của UBND phường sở tại là chưa thực hiện đầy đủ thành phần quy định theo quy trình kỹ thuật cắt sửa, chặt hạ cây bóng mát.

Thêm nữa, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh trồng 8 cây trên phố Huế khi chưa được cấp phép là chưa thực hiện nghiêm túc về quy trình. Một số cây trồng thay thế mặc dù là loại cây thuộc danh mục cây đô thị nhưng không đúng chủng loại cây đã được cấp phép (103 cây) là chưa thực hiện nghiêm túc nội dung giấy phép đã cấp, trách nhiệm thuộc về đơn bị thực hiện trồng cây và đơn vị giám sát là Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng.

Đặc biệt, kết luận thanh tra khẳng định cây được trồng thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây Mỡ - theo kết quả giám định của Viện Khoa học lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông và xác minh từ nguồn gốc nơi cung cấp.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo TP

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Thanh tra TP kiến nghị: UBND TP Hà Nội chỉ đạo ra soát, điều chỉnh biện pháp, cách làm, khắc phục những việc làm không phù hợp vừa qua trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn TP đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội khi thực hiện.

Thanh tra TP cũng kiến nghị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo TP Hà Nội do thiếu kiểm tra, sâu sát trong công tác chỉ đạo, triển khai việc cải tạo, thay thế cây xanh trong thời gian qua.

Thanh tra kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm điểm và xử lý theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện để xảy ra những hạn chế, thiếu sót như trong kết luận nêu.

Thanh tra TP Hà Nội kiến nghị Sở Xây dựng kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng và những cá nhân trực tiếp có liên quan: Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng và những đơn vị có liên quan trực tiếp để xảy ra những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong kết luận.

Khẩn trương rà soát Đề án cải tạo, thay thế cây xanh dô thị, làm rõ các tiêu chí đánh giá, phân loại, khảo sát, xác định chính xác về số lượng cây dự kiến chặt hạ, dịch chuyển, trồng thay thế, trồng bổ sung mới và khái toán kinh phí theo từng nội dung thực hiện; đánh giá lại các biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện, kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp, khắc phục những thiếu sót, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện…

Tăng cường quản lý nhà nước về cây xanh trên địa bàn TP theo đúng quy định, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND TP sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định không phù hợp về quản lý, chặt hạ, dịch chuyển, trồng cây xanh trên địa bàn TP….

Thanh tra TP cũng kiến nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tiến hành kiểm kê gỗ, củi trong kho, khẩn trương đấu giá gỗ theo quy định; rà soát lại đơn giá một số hạng mục liên quan đến việc cải tạo, thay thế cây xanh, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Với Sở Thông tin Truyền thông và các đơn vị liên quan, Thanh tra TP Hà Nội đề nghị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm liên quan, có biện pháp tăng cường quản lý về cây xanh theo phân cấp và theo đúng quy định của pháp luật.

Về công khai minh bạch và công bố thông tin, Thanh tra TP Hà Nội đề nghị UBND TP chỉ đạo đăng tải Kết luận thanh tra trên Cổng giao tiếp điện tử và các báo điện tử của TP. Đề nghị Ban tuyên giáo Thành uỷ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng trong việc khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác thông tin, tuyên truyền, trong phát ngôn báo chí; tăng cường thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Thuỳ Dương