Văn bản được ký ngày 3-4, gửi đến thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện, chủ tịch UBND các xã.

Lý do cấm quay phịm, chụp hình, ghi âm là do “hiện nay việc sử dụng các mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber ...) đã trở nên phổ biến, có ưu điểm là thông tin được lan truyền nhanh, tuy nhiên, các thông tin trên các trang mạng xã hội là các thông tin chưa được kiểm duyệt, có thông tin chưa đúng sự thật hoặc bóp méo sự thật (lấy hình ảnh này để minh họa cho bài viết khác ...)”.


Văn bản cấm quay phim, chụp hình, ghi âm trong cuộc họp, hội nghị do phó chủ tịch huyện ký

Văn bản cấm quay phim, chụp hình, ghi âm trong cuộc họp, hội nghị do phó chủ tịch huyện ký

Và “để cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng xấu sẽ lấy những hình ảnh này trên mạng để cắt ghép, dàn dựng các video, hình ảnh không đúng sự thật, làm sai lệch nhận thức của nhân dân về Đảng, chính quyền và tình hình kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện”.

Do đó, Chủ tịch huyện Thống Nhất yêu cầu: “Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện, chủ tịch UBND các xã quán triệt đến cán bộ, công chức, nhân viên nội dung trên và không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm nội dung các cuộc họp, hội nghị do UBND huyện, các cơ quan, đơn vị tổ chức để đăng trên mạng xã hội khi chưa có sự kiểm duyệt, chấp thuận của đơn vị có thẩm quyền (trừ các đơn vị và cá nhân có chức năng được ban tổ chức hội nghị, cuộc họp đồng ý cho tác nghiệp)”.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất Mai Văn Hiền ký.

Trong ngày 11-4, xung quanh việc ban hành văn bản, ông Mai Văn Hiền, người ký văn bản cho biết đang bận họp nên chưa trả lời được; còn Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ sớm xem xét đúng, sai xung quanh việc ban hành văn bản này.

X.Hoàng