Infographic: Bà Hồ Thị Kim Thoa thao túng Điện Quang thế nào? - Ảnh 1.

Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: Phương Nhung