Sáng nay 30-3, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Hoàng Kỳ đã ký thông báo Thông báo kết quả Thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 - 2015, trong đó nêu rõ trường hợp bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh.


Sở Xây dựng Thanh Hoá đã mắc hàng loạt sai sót trong việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Nguồn ảnh: Báo Thanh niên

Sở Xây dựng Thanh Hoá đã mắc hàng loạt sai sót trong việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Nguồn ảnh: Báo Thanh niên

Theo đó, trong thời gian vừa qua, sự việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh (SN 1986), nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa, thăng tiến một cách “thần tốc” khiến dư luận xôn xao. Ngoài ra, hàng loạt tài sản có giá trị được cho là của bà Trần Vũ Quỳnh Anh cũng được nhiều tờ báo đăng tải.

Trước sự việc nghiêm trọng này, ngày 8-3, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn thông tin đến các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về việc chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa làm rõ việc bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Liên quan đến “quan lộ thần tốc” của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, ngày 7-5-2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2012 - 2013, trong đó có danh sách trúng tuyển đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Ngày 13-9-2013, Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định duyệt kết quả tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên năm 2012-2013, trong đó bà Trần Vũ Quỳnh Anh trúng tuyển công chức vào Sở Xây dựng.

Ngày 27-9-2013, Giám đốc Sở Xây dựng có quyết định tuyển dụng công chức đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, công tác tại phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản từ ngày 30-9-2013. Theo kết quả kiểm tra, thì việc tuyển dụng bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào công chức là đúng quy định.

Đối với việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản được làm rõ như sau: Ngày 18-4-2014, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành quyết định bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức Phó trưởng phòng. Tiếp đến, ngày 7-11-2014, Giám đốc Sở xây dựng tiếp tục ban hành quyết định bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh lên chức Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Quá trình thanh tra, kiểm tra cho thấy việc Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức Phó phòng, rồi Trưởng phòng khi chưa đủ các tiêu chuẩn: “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên”; “có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà nước” là không đúng quy định tại Mục c, Khoản 2, Điều 4, quyết định ngày 16-4-2002 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

Đối với việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc, thông báo nêu rõ ngày 20-9-2016, bà Quỳnh Anh đã có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện. Sau đó, ngày 23-9-2016, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 5406/QĐ-SXD cho thôi việc đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Đối với việc quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Xây dựng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh giai đoạn 2015 - 2020 được tiến hành các bước theo quy định, đáp ứng cơ cấu nữ, cơ cấu trẻ của Sở Xây dựng, theo yêu cầu chung trong công tác quy hoạch cán bộ của các ngành, địa phương trong tỉnh.

Đến tháng 3-2017, cùng với các ngành các cấp trong tỉnh, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo tại Sở giai đoạn 2015-2020, đã báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong đó bà Trần Vũ Quỳnh Anh không còn trong quy hoạch.

Tuy nhiên, việc bổ sung quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào chức vụ Phó giám đốc Sở Xây dựng 2015-2020 tại thời điểm năm 2014 có nhiều thiếu sót. Trong đó có việc tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng không thực hiện nghiêm túc việc đánh giá toàn diện cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, tạo dư luận không tốt.

Về phía Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa có trách nhiệm trong việc chưa làm tốt công tác thẩm định nhân sự đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.


Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, nơi để xảy ra nhiều sai sót trong việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh

Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, nơi để xảy ra nhiều sai sót trong việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh

Về trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng từ năm 2010 đến 2015 thuộc trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn từ ngày 11-10-2010 - 7-12-2015. Việc chưa báo cáo về Sở Nội vụ và không công khai việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh xin nghỉ việc từ ngày 23-9-2016 thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở xây dựng hiện nay. Về phía Sở Nội vụ thanh hóa có một phần trách nhiệm do đã không thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót, vi phạm xảy ra tại Sở Xây dựng.

Căn cứ các sai phạm trên, ngày 29-3-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân các lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng theo kết luận của Thanh tra tỉnh. Trên cơ sở đó, sẽ kiến nghị hình thức kỷ luật nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Về việc cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị, thấy quá trình xét, cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm chưa xem xét toàn diện hồ sơ của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nhất là xem xét quá trình công tác, mà chỉ tập trung chú ý các điều kiện, tiêu chuẩn xét, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo quy định.

Về việc xác minh tài sản đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, kết luận nêu rõ chưa phát hiện được bà Quỳnh Anh có hành vi tham nhũng. Đến thời điểm thanh tra, bà Trần Vũ Quỳnh Anh không còn là cán bộ, công chức, vì vậy chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản của bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Trong quá trình khai lý lịch đảng viên, khai phiếu đảng viên và khai phiếu bổ sung đảng viên hàng năm, bà Trần Vũ Quỳnh Anh ngoài việc vi phạm về kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực, còn vi phạm quy định không "khai hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình".

Những vi phạm này, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Đảng ủy Sở Xây dựng và cá nhân bà Quỳnh Anh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ khẩn trương làm rõ và xử lý trách nhiệm theo Điều lệ Đảng và các quy định khác của Trung ương.

Theo ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá, trước khi báo chí bắt đầu phản ánh sự việc vào ngày 6-3 thì trước đó, ngày 17-2-2017, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã giao Ban tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra vào cuộc làm rõ với tinh thần nghiêm túc, khách quan, trung thực và tuân thủ chặt chẽ các qui định của pháp luật. Sau khi có toàn bộ kết luận, nhiều ý kiến cho rằng tỉnh Thanh Hóa cần giao các cơ quan chức năng căn cứ các quy định của Đảng và Nhà nước xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân sai phạm để giữ vững kỷ luật kỷ cương, lấy lại niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Bảo Trân - Tuấn Minh