HÔM NAY, 12-1

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng XI

Tin mới

12/01/2011 00:41

Đại hội Đảng lần thứ XI khai mạc sáng nay, 12-1, sẽ thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư

Đúng 8 giờ sáng nay (12-1), Đại hội Đại biểu (ĐB) toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Tham dự có 1.377 ĐB, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở đảng.

 
Theo chương trình dự kiến, sau diễn văn khai mạc của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đoàn ĐB nhân dân thủ đô Hà Nội đi đầu là các em thiếu nhi tiến vào hội trường tặng Đoàn Chủ tịch những bó hoa tươi thắm.
 
Tiếp đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ đọc Báo cáo chung về các văn kiện Đại hội XI. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang sẽ đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều khiển phiên khai mạc.
 
Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội XI sẽ thảo luận và thông qua nhiều quyết định quan trọng.
 
Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: Đại hội XI là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và nhân dân Việt Nam.
 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: NAM DƯƠNG


Toàn thể các ĐB tham dự đại hội sẽ thảo luận, quyết định về bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020); Một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng các nội dung quan trọng khác.
 
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết trong các văn kiện được thảo luận và thông qua tại đại hội, dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định từ nay đến giữa thế kỷ 21 phấn đấu, xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Dự thảo Báo cáo chính trị nêu một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2011-2015, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 7,0 – 7,5% năm; GDP bình quân đầu người năm 2015 1à 2.000 USD, gấp 1,7 lần năm 2010. Cơ cấu GDP: nông nghiệp 17-18%; công nghiệp và xây dựng 41-42%; dịch vụ 41-42%; sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 35% tăng GDP; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%.
 
Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI dự kiến khoảng 200 người, trong đó có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Ông Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết sẽ giới thiệu số dư ít nhất 15% để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
 
Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI dự kiến được công bố vào sáng 19-1.

Chương trình Đại hội XI

Ngày 12-1:

Sáng:  - 8 giờ: Khai mạc.

 
- Diễn văn khai mạc.
 
- Tổng Bí thư đọc Báo cáo chung về các văn kiện Đại hội XI.
 
- Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
 
Chiều: - Thảo luận các văn kiện tại hội trường.
 
Ngày 13 và 14-1: Thảo luận các văn kiện.
 
Ngày 15 đến 18-1: Đại hội làm việc tại hội trường.
 
Ngày 19-1: Sáng: - Đại hội họp phiên bế mạc tại hội trường.
 
- Báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện đại hội.
 
- Báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
- Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ra mắt đại hội.
 
- Nguyên Tổng Bí thư Đảng khóa X tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Đảng khóa XI và phát biểu ý kiến.
 
- Thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa  XI.
 
- Thông qua Nghị quyết Đại hội XI.
 
- Tổng Bí thư Đảng khóa XI đọc diễn văn bế mạc đại hội.

1.377 đại biểu dự đại hội

Trong số 1.377 ĐB dự Đại hội XI, có 158 ủy viên Trung ương chính thức, 20 ủy viên Trung ương dự khuyết; 1.085 ĐB cấp ủy viên cấp tỉnh, TP và Đảng ủy trực thuộc Trung ương; 246 ĐB là cấp ủy viên cấp quận, huyện; 13 ĐB là cấp ủy viên phường, xã; 150 ĐB nữ; 167 ĐB người dân tộc ít người; 13 ĐB anh hùng lực lượng vũ trang; 3 ĐB anh hùng lao động; 18 ĐB là nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; 7 ĐB thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú.

 
Về tuổi Đảng của ĐB, có 1 ĐB vào Đảng từ tháng 9-1945 đến tháng 7-1954; 819 ĐB vào Đảng từ tháng 5-1975 đến tháng 12-1986; 185 ĐB vào Đảng từ tháng 1-1987 đến tháng 12-1991. 175 ĐB vào Đảng từ năm 1992 đến nay. Có 1 ĐB được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...
 
Về trình độ học vấn, có 1.374 ĐB có trình độ THPT, 3 ĐB trình độ THCS. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học hàm, học vị có 23 ĐB có trình độ THCN; 919 ĐB có trình độ CĐ, ĐH; 227 ĐB là thạc sĩ, 202 ĐB là tiến sĩ; 9 ĐB là viện sĩ, giáo sư.
 
Về trình độ lý luận chính trị, có 595 ĐB có trình độ cử nhân; 762 ĐB có trình độ lý luận cao cấp; 19 ĐB có trình độ lý luận trung cấp; 1 ĐB trình độ lý luận sơ cấp.
 
Về độ tuổi, có 1 ĐB dưới 30 tuổi là bà Vương Thị Mỵ (sinh năm 1982), dân tộc Mông, ĐB tỉnh Tuyên Quang; ĐB cao tuổi nhất là ông Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 81 tuổi. Độ tuổi trung bình của đại hội là 53,6 tuổi.

 

Phạm Dương - Nam Dương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI