ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản - Bộ NN-PTNT, cho biết bộ đã thành lập các đoàn công tác vào địa phương thanh tra, kiểm tra toàn diện để làm rõ nguyên nhân.

Theo ông Trung, trong danh sách các cơ sở đóng tàu được Bộ NN-PTNT công bố đủ điều kiện đóng tàu, bộ không giới thiệu cũng không chỉ định bất cứ một cơ sở đóng tàu nào được đóng tàu mà chỉ ban hành thông tư quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá. Trên cơ sở đó, các địa phương rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp đủ điều kiện, sau đó lập danh sách gửi về bộ.

Bộ sẽ tập hợp danh sách các tỉnh gửi về rồi công bố trên toàn quốc để người dân biết và lựa chọn cơ sở nào phù hợp đóng tàu cá. Trong nghị định nêu rõ chủ tàu được quyền lựa chọn mẫu tàu, cơ sở đóng tàu, giám sát. Vai trò giám sát thuộc về chủ tàu. Nếu chủ tàu không có khả năng thì họ phải thuê giám sát để làm việc đó.

"Chúng ta cũng không thể chủ quan, duy ý chí đổ lỗi cho một phía mà phải xem xét cụ thể từng khâu, từng bộ phận. Sai ở đâu thì xử lý đến đó, bảo đảm đúng người, đúng tội, sau đó mới đưa ra phương án xử lý" - ông Trung khẳng định.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho rằng sau khi có báo cáo, sẽ xem xét cụ thể trường hợp nhưng dù thế nào cũng có trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đó là Tổng cục Thủy sản cũng như UBND các tỉnh.

Theo ông Tám, Bộ NN-PTNT sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về đóng mới và nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 vào ngày 9-6 tại Bình Định. Trong đó, sẽ xem xét các trường hợp tàu vỏ thép gặp sự cố trong thời gian vừa qua, lắng nghe các các chủ tàu, cơ sở đóng tàu, các chuyên gia, nhà chuyên môn, quản lý để tìm ra những khiếm khuyết, tồn tại.


Văn Duẩn