Ngày 28-10, tiếp theo chương trình làm việc Quốc hội khoá XIV, Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã trình bày báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2016, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống tham nhũng.


Bà Lê Thị Nga báo cáo trước Quốc hội - ảnh Nguyễn Nam

Bà Lê Thị Nga báo cáo trước Quốc hội - ảnh Nguyễn Nam

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, báo cáo của Ủy ban Tư pháp cho biết năm 2015, số lượng người phải kê khai tài sản, thu nhập rất nhiều (hơn 1 triệu người), tỉ lệ bản kê khai được công khai cũng rất cao (993.127 bản), số trường hợp xác minh tài sản là 414 người nhưng không phát hiện ra vi phạm. “Tuy nhiên, qua phản ánh của dư luận và báo chí cho thấy, việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập còn hình thức, không ít trường hợp kê khai không đầy đủ, thiếu trung thực”- bà Lê Thị Nga nêu rõ.

Uỷ ban Tư pháp của QH cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng này là do quy định của pháp luật về căn cứ xác minh tài sản, phạm vi công khai bản kê khai tài sản, thu nhập còn hẹp; chưa quy định bắt buộc xác minh tài sản được kê khai trước khi đề bạt, bổ nhiệm; có quá nhiều cơ quan đầu mối được giao thẩm quyền xác minh bản kê khai.

Việc kê khai thu nhập, đặc biệt là thu nhập ngoài lương chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng thu nhập nhưng mới chỉ dựa vào sự tự giác của người kê khai, chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ và chưa có chế tài đủ mạnh xử lý người kê khai thiếu trung thực.

Bên cạnh đó, một số cán bộ, công chức, viên chức và người dân ngại va chạm và sợ bị trù dập nên không dám tố cáo khi biết rõ người có chức vụ, quyền hạn kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

N.Quyết-V.Duẩn