Những rặng san hô, hàng chục loại hải sản quý hiếm như hải sâm, vẹm, sò, hàu chết dưới đáy biển Quảng Bình được vớt lên vào tháng 5-2016
Những rặng san hô, hàng chục loại hải sản quý hiếm như hải sâm, vẹm, sò, hàu chết dưới đáy biển Quảng Bình được vớt lên vào tháng 5-2016

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định thành lập Hội đồng giám sát việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung và cam kết thực hiện của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Theo đó, Hội đồng do ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT, làm Chủ tịch. Các Phó chủ tịch Hội đồng gồm: Đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ TN-MT; ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Công an; Tư pháp; Ngoại giao; Công Thương; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước; lãnh đạo các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; lãnh đạo Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ TN-MT cùng một số chuyên gia khoa học trong nước và quốc tế tham gia.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá thiệt hại và giải pháp xử lý ô nhiễm do sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung; thẩm định kế hoạch và kết quả khắc phục các vi phạm và thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Th.Dương