Trình bày báo cáo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết về tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 2 triệu tỉ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương 1,12 triệu tỉ đồng (vốn trong nước 820.000 tỉ đồng và vốn nước ngoài 300.000 tỉ đồng). Vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỉ đồng.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng mặc dù phần lớn vốn đầu tư trung hạn từ nguồn ngân sách nhà nước đã được tổng hợp, phân bổ cho từng dự án song sau khi trừ tỉ lệ dự phòng còn khoảng 45.000 tỉ đồng vốn ngân sách trung ương chưa có phương án phân bổ, trong khi nhu cầu vốn nhiều dự án của các bộ, ngành chưa được bố trí. Qua rà soát danh mục các dự án đầu tư công trung hạn, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận thấy vẫn còn những dự án chưa tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện luật định.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải dẫn chứng số liệu cập nhật đến ngày 15-2-2017, nợ đọng xây dựng cơ bản đã được bố trí đủ nguồn để thanh toán theo quy định và các bộ, ngành, địa phương đã bố trí hơn 50.516 tỉ đồng trên hơn 79.499 tỉ đồng vốn ứng trước phải thu hồi. Đại biểu Hải đề nghị đối với những dự án tỉ lệ vốn bố trí quá thấp, không đủ khả năng hoàn thành thì cần đưa ra khỏi danh mục để tập trung cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020, khắc phục tình trạng phân bổ dàn trải, dở dang ở nhiều dự án.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị cần bố trí thanh toán nợ đọng cơ bản trước tiên rồi đến thu hồi khoản vốn ứng trước, bố trí vốn đối ứng công trình ODA, PPP và các công trình chuyển tiếp. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ với Chính phủ, trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi lần đầu thực hiện đầu tư công trung hạn nên có khó khăn, lúng túng nhất định. “Chúng ta thống nhất ý kiến là Ủy ban Thường vụ QH cho nguyên tắc, còn danh mục cụ thể thì Chính phủ căn cứ vào đó để quyết định nhưng QH giám sát, nếu làm sai thì QH “thổi còi” - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói thẳng.

Thế Dũng