Theo đó, từ ngày 15-6, các kênh truyền hình bị ngừng phủ sóng tại TP Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, cụ thể như sau:

VTV6, H2, VTC9 tại Hà Nội.

VTV6, VTV9, VTC9, HTV7 tại TP HCM.

VTV6, VTV Cần Thơ 1, VTV Cần Thơ 2, VTC9 tại Cần Thơ.

Ngoài ra, tất cả các máy phát sóng truyền hình tương tự mặt đất của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đặt tại tỉnh Bình Dương và phát các kênh chương trình VTV6, VTV9, VTC9 phủ sóng địa bàn TP HCM phải ngừng hoạt động kể từ ngày 15-6-2016.

Người dân tại TP HCM vẫn còn sử dụng ăng ten truyền hình tương tự mặt đất sẽ không còn thu được nhiều kênh truyền hình từ 15-6. Ảnh: Chánh Trung.
Người dân tại TP HCM vẫn còn sử dụng ăng ten truyền hình tương tự mặt đất sẽ không còn thu được nhiều kênh truyền hình từ 15-6. Ảnh: Chánh Trung.

Chưa hết, kể từ ngày 15-8-2016, ngừng phủ sóng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, TP HCM. Tất cả máy phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất còn lại của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đặt tại tỉnh Bình Dương phủ sóng địa bàn TP HCM phải ngừng hoạt động kể từ ngày 15-8-2016.

Chánh Trung