Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình và tiếp thu của Ủy ban Thường vụ QH

Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, trình bày báo cáo giải trình và tiếp thu của Ủy ban Thường vụ QH

Chiều 21-5, Quốc hội (QH) nghe Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

Thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH Nguyễn Kim Khoa cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định việc đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) và phục vụ tại ngũ đối với công dân nữ; bỏ cụm từ “có chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân Việt Nam”; ý kiến khác đề nghị nghiên cứu quy định riêng đối với người đồng tính.

Ủy ban Thường vụ QH cho rằng Luật NVQS hiện hành và dự thảo Luật do Chính phủ trình chỉ quy định việc đăng ký NVQS và thực hiện NVQS là bắt buộc đối với công dân nam.

Đối với công dân nữ thì chỉ quy định người có chuyên môn phù hợp với quân đội nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ và được đăng ký vào ngạch dự bị, khi có yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thì được động viên vào phục vụ tại ngũ.

Theo ông Nguyễn Kim Khoa, quy định như trên vừa phù hợp với quy định của Hiến pháp “Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt”, vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và vai trò của người phụ nữ ở hậu phương, hơn nữa, vấn đề này đã được thực hiện theo Luật NVQS hiện hành, ổn định và phù hợp với thực tiễn.

Đối với người đồng tính là công dân Việt Nam nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì vẫn phải thực hiện NVQS bình đẳng như công dân khác theo Điều 45 Hiến pháp quy định“Công dân phải thực hiện NVQS và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân”. Hơn nữa, theo ông Khoa, pháp luật hiện hành chưa quy định về người đồng tính. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị không quy định riêng đối tượng này trong Luật.

Nguyễn Quyết