UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Lê Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phê bình ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao, trong việc ký quyết định bổ nhiệm bà Trương Nguyễn Ánh Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP (Quyết định số 102/QĐ/SVHTT ngày 31-8-2016), giữ chức vụ Hiệu trưởng không đúng thẩm quyền. Tại thời điểm này, ông Khuê đã được Chủ tịch UBND TP điều động nhận công tác khác từ ngày 19-8-2016.

Do đó, ông Nguyễn Thành Phong giao Sở Văn hoá - Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thu hồi Quyết định số 102 về việc bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng đối với bà Nga; đồng thời xem xét, rà soát, kiện toàn nhân sự Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật theo đúng quy trình, báo cáo Chủ tịch UBND TP trước ngày 30-5.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê giữ chức Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TP từ tháng 11-2014 đến tháng 8-2016. Sau đó, ông Khuê được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Ông Phan Nguyễn Như Khuê được Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.

Tin-ảnh: N.Phan