Cụ thể, trước khi tiến hành cưỡng chế đất tại các tiểu khu 174, 175, 176 và 177 trên địa bàn xã Phú Sơn và Đăng Hà (huyện Bù Đăng), chính quyền địa phương không thông báo cho các hộ dân có hộ khẩu ở xã khác; cơ quan chức năng của huyện chưa phối hợp với chính quyền xã xác minh cụ thể diện tích của từng hộ, trồng cây gì trên đất, cây trồng được mấy năm tuổi... nên có nhiều trường hợp đất được giao khoán nằm giáp ranh đất dự án bị lấn chiếm cũng bị cưỡng chế thu hồi. Thậm chí có hộ được giao đất đã trồng cao su từ năm 2005 cũng bị cưỡng chế bằng cách ủi trắng cây trồng và nhà tạm trên đất.
 
Cây trồng của người dân trên đất giao khoán trồng rừng theo Chương trình 661 của Chính phủ bị ủi sạch nhưng không đền bù

Ngoài ra, vào tháng 2-2012, UBND huyện Bù Đăng có ban hành quyết định số 231 quy định  “Những hộ bị thu hồi đất có cây trồng lâu năm từ ngày 1-1-2004 trở về trước được tái bố trí đất sản xuất với diện tích bằng diện tích bị thu hồi”. Thế nhưng đến nay, sau hơn 1 năm cưỡng chế, UBND huyện Bù Đăng vẫn không tái bố trí đất sản xuất cho người dân.

Tin-ảnh: T.Tiến