Ông Đinh Thế Huynh điều trị bệnh, ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Vượng được Bộ Chính trị phân công tham gia Thường trực Ban Bí thư

Thừa lệnh của Bộ Chính trị, ngày 30-7, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên đã ký văn bản thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về phân công cán bộ tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Thông báo nêu rõ, tại phiên họp ngày 28-7-2017, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã quyết định: "Trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều trị bệnh, phân công ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Thường trực Ban Bí thư".

Ông Trần Quốc Vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định kể từ ngày 1-8-2017.

Ông Trần Quốc Vượng, sinh ngày 5-2-1953; quê quán xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; dân tộc Kinh; tôn giáo không. Ông Trần Quốc Vượng vào đảng ngày 20-8-1979, ngày chính thức 20-8-1980.

Ông Trần Quốc Vượng hiện giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành trung ương khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Quá trình công tác: Tháng 11-2006, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sau đó được Quốc hội bầu là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 7-2011, được bổ nhiệm chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 5-2013, tại Hội nghị Trung ương 7 khoá XI, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 1-2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

T.Dũng