Toàn cảnh Đại hội XII
Toàn cảnh Đại hội XII

Sáng nay 28-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII) họp phiên bế mạc tại Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Tại phiên họp này, Đại hội XII nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị với 19 thành viên và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Ban Bí thư với 3 Bí thư Trung ương Đảng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra ngày 27-1.

Theo kết quả được công bố, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, đã được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 thành viên.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII như sau:

1. Đồng chí Trần Quốc Vượng

2. Đồng chí Mai Trực

3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải

4. Đồng chí Sa Như Hòa

5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

6. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân

8. Đồng chí Tô Quang Thu

9. Đồng chí Trần Cẩm Tú

10. Đồng chí Nguyễn Công Học

11. Đồng chí Võ Minh Khương

12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh

13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà

14. Đồng chí Hà Quốc Trị

15. Đồng chí Cao Văn Thống

16. Đồng chí Vũ Khắc Hùng

17. Đồng chí Nghiêm Phú Cường

18. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn

19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp

20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam

21. Đồng chí Trần Tiến Hưng

Dũng Kỳ