Sáng 10-3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hàng Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường. Ông Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Ông Trần Đại Quang (thứ 2 từ trái qua) và các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tặng hoa, chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, khóa XII - Ảnh: Tấn Thông
Ông Trần Đại Quang (thứ 2 từ trái qua) và các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tặng hoa, chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, khóa XII - Ảnh: Tấn Thông

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch tài chính-ngân hàng nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Sau đó, Trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu. Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị lần thứ hai có các nội dung: bàn về chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước là một trong những nội dung lớn được Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII xem xét.

Ông Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 2 - Ảnh: VGP
Ông Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 2 - Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ngay sau Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã tiến hành phân công một bước các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các Ủy viên Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh theo quy chế làm việc, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước , Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước ta, đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền.

* Trước đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào tháng 1 vừa qua, các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đang giữ các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Nhà nước là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã xin rút, không ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII và đã được Đại hội XII đồng ý.

Tại Đại hội XII, Bộ Công an có 2 nhân sự là Bộ trưởng, Đại tướng Trần Đại Quang và Thứ trưởng, Thượng tướng Tô Lâm được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII, sau đó được Hội nghị lần thứ nhất, Trung ương khóa XII bầu vào Bộ Chính trị.

D.Ngọc