Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Cụ thể, với kiến nghị của TTCP về việc chỉ đạo kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu tại Petrolimex, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại nêu trong kết luận thanh tra. Tuy nhiên, qua rà soát lại vụ việc, Bộ Tài chính cho biết các trường hợp mà TTCP nêu chưa phải thực hiện xem xét xử lý trách nhiệm về mặt hành chính hoặc các hình thức kỷ luật khác đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về nội dung TTCP cho rằng Bộ Tài chính có văn bản cá biệt cho phép Petrolimex áp dụng tỉ giá ngoại tệ theo tỉ giá bán ra của Vietcombank trong hạch toán xăng dầu là chưa phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính khẳng định không có vi phạm nào trong các áp dụng tỉ giá nói trên và cũng không có nội dung nào trái với quy định của chế độ kế toán hiện hành. “Việc áp dụng tỉ giá giao dịch thực tế hay tỉ giá bình quân liên ngân hàng đều không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trên báo cáo tài chính cũng như thu nhập chịu thuế của đơn vị, không hề ảnh hưởng đến thực trạng tài chính cũng như nghĩa vụ với ngân sách nhà nước” – Bộ Tài chính khẳng định và cho rằng việc TTCP không cho phép doanh nghiệp (DN) lựa chọn mà bắt buộc áp dụng tỉ giá bình quân liên ngân hàng vừa không phù hợp với chế độ quy định, vừa gây khó khăn cho DN.

Bộ Tài chính đề nghị TTCP bỏ nội dung kết luận: “Quá trình thực hiện Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu, trong thời gian từ tháng 1-2010 đến tháng 6-2013, khi xây dựng giá cơ sở để quyết định giá bán lẻ xăng dầu, Petrolimex và liên Bộ đã đưa chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm vào giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu theo mức cố định, thiếu cơ sở, cao hơn chi phí thực tế”. Bộ này cho hay liên quan đến nội dung này, bộ đã có văn bản giải trình với đoàn thanh tra của TTCP. Việc điều hành giá xăng dầu trong giai đoạn thanh tra có nhiều thời điểm được thực hiện trực tiếp theo chỉ đạo của Chính phủ, có nhiều điểm tích cực, thực hiện được kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và dựa trên những phân tích về nguyên tắc, phương pháp, cơ sở tính toán và cơ chế rà soát, kiểm soát hiện nay đối với chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về đến cảng Việt Nam. Kết luận của TTCP đối với nội dung giá cơ sở xăng dầu là chưa thuyết phục, chưa dựa trên điều kiện thực tế quản lý điều hành giá xăng dầu của liên Bộ trong thời gian vừa qua và kỳ thanh tra” – báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ.

Ngoài ra, Kết luận thanh tra cũng kết luận “các công ty xăng dầu đang thực hiện bán hàng cho các tổng đại lý, đại lý theo hình thức bao tiêu, chi phí thù lao đại lý trừ trong giá bán, chưa được theo dõi, hạch toán trên sổ sách kế toán, gây khó khăn cho công tác quản lý giá bán và chi phí thù lao”. Về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết đã có công văn ngày 7-6 gửi Petrolimex đề nghị soát lại chế độ kế toán đối với việc bán xăng dầu theo hình thức hợp đồng bao tiêu. Tuy nhiên, phía Petrolimex khẳng định việc theo dõi, hạch toán bán hàng cho các tổng đại lý, đại lý của tập đoàn không gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và hoàn toàn phù hợp với quy định chung của Luật Thương mại, Chế độ kế toán DN. Cũng theo Petrolimex, việc TTCP yêu cầu theo dõi, hạch toán giá bán, chi phí thù lao đối với hình thức tổng đại lý, đại lý bao tiêu cũng giống như hình thức tổng đại lý, đại lý hưởng hoa hồng bán đúng giá là “chưa phù hợp” và “không đúng với tính chất tổng đại lý, đại lý bao tiêu theo quy định hiện hành”.

Cuối cùng, về nội dung TTCP kiến nghị Bộ Tài chính xác định, truy thu thuế đối với 319,5 tấn dầu diesel do Công ty Xăng dầu Khu vực III bán tái xuất cho các DN trong Khu Công nghiệp Nomuara – Hải Phòng không đúng đối tượng trị giá 31.812 USD, Bộ Tài chính cho biết đã giao Tổng cục Hải quan rà soát và truy thu thuế. Tuy vậy, báo cáo của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy hiện nay phát sinh một số vướng mắc nên chưa thực hiện được việc ra quyết định truy thu, như: Kết luận của Thanh tra không nêu rõ số tờ khai, số lượng xăng dầu thực tế tái xuất, danh sách các DN phải thu hồi. Hơn nữa, qua rà soát trên hệ thống dữ liệu xuất nhập khẩu của hải quan thì kể từ khi Thông tư 126 của Bộ Tài chính có hiệu lực (21-10-2011) đến hết tháng 11-2012, Công ty Xăng dầu Khu vực III đã thực hiện tái xuất cho 28 tờ khai với tổng số lượng dầu diezen là 290,12 tấn, lệch 29,38 tấn so với Kết luận của TTCP.

T.Hà - T.Dương