Ngày 4-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 01-QĐNS/TW về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.


Ông Đinh Thế Huynh (giữa) thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công nhiệm vụ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội cho ông Hoàng Trung Hải (trái). Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (phải) cùng tham dự sự kiện

Ông Đinh Thế Huynh (giữa) thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công nhiệm vụ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội cho ông Hoàng Trung Hải (trái). Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (phải) cùng tham dự sự kiện

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII đối với 7 chức danh sau:

1- Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

2- Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

3- Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

4- Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

5- Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

6- Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

7- Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị phân công một số Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm:

1- Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2- Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

3- Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

4- Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

5- Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

6- Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Như vậy, ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, 7 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trong số 22 ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đã được phân công nhiệm vụ, còn lại 9 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng hiện đang giữ các trọng trách trong bộ máy của Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Đó là Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng Lương Cường, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Những Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng vừa được phân công nhiệm vụ:

Ông Đinh Thế Huynh

 

Ông Đinh Thế Huynh
Ông Đinh Thế Huynh

Ngày sinh: 15-5-1953

Quê quán: Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương khóa IX, X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, XII

- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

- Thường trực Ban Bí thư

- Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sĩ báo chí

Ông Phạm Minh Chính

 

Ông Phạm Minh Chính
Ông Phạm Minh Chính

Ngày sinh: 10-12-1958

Quê quán: Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương khóa XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Trình độ học vấn: kỹ sư xây dựng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Ông Võ Văn Thưởng

 

ông Võ Văn Thưởng
ông Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13-12-1970

Quê quán: Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM

- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Triết học

Bà Trương Thị Mai

 

Bà Trương Thị Mai
Bà Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23-1-1958

Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội

- Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

- Trưởng ban Dân vận Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lịch sử

Ông Hoàng Trung Hải

 

Ông Hoàng Trung Hải
Ông Hoàng Trung Hải

Quê quán: Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII

- Phó thủ tướng Chính phủ

- Bí thư Thành ủy Hà Hội

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Kỹ sư Hệ thống điện; Thạc sỹ quản trị kinh doanh Đại học Dublin, Cộng hòa Ailen

Ông Đinh La Thăng

 

Ông Đinh La Thăng
Ông Đinh La Thăng

Ngày sinh: 10-9-1960

Quê quán: Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Đại biểu Quốc hội Khoá XI, XIII

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sỹ

Ông Nguyễn Văn Nên

 

Ông Nguyễn Văn Nên
Ông Nguyễn Văn Nên

Ngày sinh: 14-7-1957

Quê quán: Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

- Chánh văn phòng Trung ương

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật

D.Ngọc - P.Dương