Ông Lê Chung Dũng

Ông Lê Chung Dũng

Tối 8-12, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã có thông cáo báo chí về trường hợp ông Lê Chung Dũng.

Theo đó, ông Lê Chung Dũng, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC), được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc PV Power từ tháng 1-2011. Ngày 10-10-2016, ông Lê Chung Dũng có đơn gửi PV Power xin được nghỉ phép 15 ngày để giải quyết công việc gia đình, không nêu rõ địa điểm nghỉ phép. Căn cứ vào số ngày phép còn lại trong năm 2016 của ông Lê Chung Dũng, Tổng Công ty đã chấp thuận cho ông Dũng được nghỉ phép theo đúng quy định từ ngày 10-10-2016 đến hết ngày 20-10-2016 (9 ngày) và đề nghị ông Dũng có mặt ở Tổng Công ty sau khi hết thời hạn nghỉ phép.

Tuy nhiên, hết thời hạn nghỉ phép, ông Lê Chung Dũng đã không đến cơ quan làm việc mà lại tiếp tục có đơn gửi PV Power xin đi học khóa dự bị MBA của trường Đại học SP Jain School Of Management tại Singapore trong thời gian 6 tháng, ngày nhập học 20-10-2016. Sau khi nhận được đơn xin đi học ở nước ngoài của ông Lê Chung Dũng, PV Power đã không chấp nhận và nhiều lần liên hệ (qua điện thoại, email) cũng như gửi các văn bản yêu cầu ông Lê Chung Dũng trở lại Tổng Công ty để tiếp tục làm việc và giải quyết các thủ tục liên quan nhưng ông Lê Chung Dũng vẫn chưa trở lại Tổng Công ty làm việc.

Thời điểm này cũng là thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Lê Chung Dũng, vì các lý do nêu trên nên theo quy định quản lý cán bộ ông Lê Chung Dũng không được bổ nhiệm lại và không còn là Phó Tổng giám đốc PV Power.

PV Power đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về Đảng và tiến hành các thủ tục để kỷ luật lao động theo quy định của Nội quy lao động của Tổng Công ty và Luật lao động đối với ông Lê Chung Dũng.

Hiện trên trang web chính thức của PV Power (http://www.pv-power.vn) không còn thấy tên ông Dũng trên bảng cơ cấu lãnh đạo của Tổng công ty này.

Trong khi đó, thông tin báo chí ngày 8-12 cho biết ông Lê Chung Dũng đã xin nghỉ phép, đi việc cá nhân ở nước ngoài hơn 3 tuần nay vẫn chưa về. Hiện nay Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu PVN báo cáo rõ về trường hợp này. Những thông tin ban đầu cho thấy, ông Dũng xin nghỉ phép với lý do cá nhân và đi nước ngoài bằng hộ chiếu phổ thông.

Đông Bắc - Lam Phương