Các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ những lá phiếu của mình - Ảnh: ANTĐ
Các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ những lá phiếu của mình - Ảnh: ANTĐ

 

Chiều nay 15-11, Ban kiểm phiếu vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh chủ chốt do Quốc hội (QH) bầu hoặc phê chuẩn.

Hình thức công bố là tỷ lệ phiếu cụ thể ở 3 mức tín nhiệm của từng chức danh, gồm: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Theo đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được lần lượt: 380, 84, 20; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: 340, 93, 52; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 320, 96, 68.

Người được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất là Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với 390 phiếu và nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 192 phiếu.

 

 

Ông Huỳnh Văn Tý, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả

Ông Huỳnh Văn Tý, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả

 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần trước vào tháng 6-2013 có số phiếu tín nhiệm cao 88 phiếu, lần này được 323 phiếu. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cũng có số phiếu tín nhiệm cao nhiều với 326 phiếu, tăng gần gấp đôi so với 186 phiếu lần trước.

Với 451 đại biểu tham gia và tán thành 100%, Quốc hội chiều 15-11 đã thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá QH đã làm rất nghiêm túc, đáp ứng quy trình, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh do QH bầu, phê chuẩn. Khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm đã thành công, Chủ tịch QH nói: “Tôi thấy đại biểu đã thực hiện trọng trách cao cả, vừa có ý nghĩa chính trị, pháp lý, khách quan, công tâm và chính xác đối với việc lấy phiếu”.

Sau đây là kết quả cụ thể việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh lãnh đạo cao cấp do QH bầu và phê chuẩn:

 

Quốc hội: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo cao cấp

S

T

T

Tên

Tín nhiệm cao

(số phiếu/tỷ lệ %)

Tín nhiệm

(số phiếu/tỷ lệ %)

Tín nhiệm thấp

(số phiếu/tỷ lệ%)

1

Trương Tấn Sang

380 (76.46)

84 (16.9)

20 (4.02)

2

Nguyễn Thị Doan

302 (60.76)

168 (33.8)

15 (3.02)

3

Nguyễn Sinh Hùng

340 (68.41)

93 (18.71)

52 (10.46)

4

Uông Chu Lưu

344 (69.22)

124 (24.95)

14 (2.82)

5

Nguyễn Thị Kim Ngân

390 (78.47)

86 (17.3)

9 (1.81)

6

Tòng Thị Phóng

325 (65.39)

127 (25.55)

31 (6.24)

7

Huỳnh Ngọc Sơn

295 (59.36)

159 (31.99)

28 (5.63)

8

Phan Xuân Dũng

212 (42.66)

248 (49.9)

23 (4.63)

9

Nguyễn Văn Giàu

317 (63.78)

155 (31.19)

12 (2.41)

10

Trần Văn Hằng

284 (57.14)

183 (36.82)

13 (2.62)

11

Phùng Quốc Hiển

315 (63.38)

148 (29.78)

20 (4.02)

12

Nguyễn Văn Hiện

203 (40.85)

245 (49.3)

36 (7.24)

13

Nguyễn Đức Hiền

225 (45.27)

228 (45.88)

30 (6.04)

14

Nguyễn Kim Khoa

290 (58.35)

174 (35.01)

19 (3.82)

15

Phan Trung Lý

311 (62.58)

145 (29.18)

27 (5.43)

16

Trương Thị Mai

365 (73.44)

104 (20.93)

13 (2.62)

17

Nguyễn Thị Nương

272 (54.73)

183 (36.82)

28 (5.63)

18

Nguyễn Hạnh Phúc

303 (60.97)

154 (30.99)

26 (5.23)

19

Ksor Phước

302 (60.76)

164 (33.00)

16 (3.22)

20

Đào Trọng Thi

224 (45.07)

220 (44.27)

39 (7.85)

21

Nguyễn Tấn Dũng

320 (64.39)

96 (19.32)

68 (13.68)

22

Vũ Đức Đam

257 (51.71)

196 (39.44)

32 (6.44)

23

Hoàng Trung Hải

225 (45.27)

226 (45.47)

34 (6.84)

24

Phạm Bình Minh

320 (64.39)

146 (29.38)

19 (3.82)

25

Vũ Văn Ninh

202 (40.64)

246 (49.5)

35 (7.04)

26

Nguyễn Xuân Phúc

356 (71.63)

103 (20.72)

26 (5.23)

27

Hoàng Tuấn Anh

93 (18.71)

235 (47.28)

157 (31.59)

28

Nguyễn Thái Bình

98 (19.72)

233 (46.88)

154 (30.99)

29

Nguyễn Văn Bình

323 (64.99)

118 (23.74)

41 (8.25)

30

Phạm Thị Hải Chuyền

108 (21.73)

256 (51.51)

119 (23.94)

31

Hà Hùng Cường

200 (40.24)

234 (47.08)

49 (9.86)

32

Trịnh Đình Dũng

236 (47.48)

201 (40.44)

48 (9.66)

33

Đinh Tiến Dũng

247 (49.7)

197 (39.64)

41 (8.25)

34

Vũ Huy Hoàng

156 (31.39)

224 (45.07)

102 (20.52)

35

Phạm Vũ Luận

133 (26.76)

202 (40.64)

149 (29.98)

36

Nguyễn Văn Nên

200 (40.24)

243 (48.89)

39 (7.85)

37

Cao Đức Phát

206 (41.45)

224 (45.07)

54 (10.87)

38

Giàng Seo Phử

127 (25.55)

262 (52.72)

95 (19.11)

39

Trần Đại Quang

264 (53.12)

166 (33.4)

50 (10.06)

40

Nguyễn Minh Quang

85 (17.1)

287 (57.75)

111 (22.33)

41

Nguyễn Quân

105 (21.13)

313 (62.98)

65 (13.08)

42

Nguyễn Bắc Son

136 (27.36)

267 (53.72)

79 (15.9)

43

Phùng Quang Thanh

313 (62.98)

129 (25.96)

41 (8.25)

44

Đinh La Thăng

362 (72.84)

91 (18.31)

28 (5.63)

45

Nguyễn Thị Kim Tiến

97 (19.52)

192 (38.63)

192 (38.63)

46

Huỳnh Phong Tranh

170 (34.21)

244 (49.09)

68 (13.68)

47

Bùi Quang Vinh

351 (70.62)

112 (22.54)

20 (4.02)

48

Trương Hòa Bình

205 (41.25)

225 (45.27)

50 (10.06)

49

Nguyễn Hòa Bình

207 (41.65)

235 (47.28)

43 (8.65)

50

Nguyễn Hữu Vạn

105 (21.13)

318 (63.98)

62 (12.47)

 

 

Thế Kha