Động thái này được thực hiện sau khi xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng khai thác vàng trái phép tại huyện Kon Chro mà Báo Người Lao Động đã phản ánh trong bài viết "Thâm nhập địa đạo vàng tặc".

Sau bài viết Thâm nhập địa đạo vàng tặc: UBND tỉnh Gia Lai vào cuộc - Ảnh 1.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường quản lý khoáng sản trên địa bàn

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua đã có nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể trong công tác quản lý khoáng sản. Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm, còn buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trong thời gian dài; việc khai thác, vận chuyển, sử dụng khoáng sản cũng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Từ đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị trên phải chấn chỉnh trong quản lý khoáng sản như tăng cường trách nhiệm, thực hiện các quy định của pháp luật, xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép.

Tin-ảnh: H.Thanh